Duyurular

Yegah Mevlevi Ayin-i Şerifi Derviş Abdülkerim (15/12/2017)
Uluslararası Hüseyin Sadettin Arel ve Türk Müziği Sempozyumu 13-14 Aralık 2017 (07/12/2017)
Dr. Judith I. Haug: Ali Ufkî’de Aşık Edebiyatı 06.12.2017 (27/11/2017)
Prof. Dr. Abid Nazar Mahdum: Aslî Kaynaklardan Hareketle Ali Şir Nevâyî Üzerine Yeni Tahliler 22.11.2017 (14/11/2017)
Avrasya İncelemeleri Dergisi’nin Yeni Sayısı Elektronik Ortamda Yayınlandı (13/11/2017)
Enstitüye kısmi zamanlı çalışma talebiyle başvuran öğrencilerin mülakat sonuçları. (11/10/2017)
İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Orta Asya İpek Yolu Uluslararası Arkeolojik Çalışmaları Devam Ediyor (08/10/2017)
Doğumunun 100. Yılında Baymirza Hayit ve Günümüzde Türkistan Tarihi Araştırmaları Uluslararası Sempozyumu (04/10/2017)
Doğumunun 100. Yılında Baymirza Hayit Ve Günümüzde Türkistan Tarihi Araştırmaları Uluslararası Sempozyumu Duyurusu (01/08/2017)
Art-Sanat Dergisi’nin (Art-Sanat Journal) Yeni Sayısı Yayınlandı. (26/07/2017)
Art-Sanat Dergisi (Art-Sanat Journal) Web of Science’da İndekslenmesi Kabul Edildi. (22/07/2017)
Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Nejat Diyarbekirli Vefat Etmiştir. (14/07/2017)
Yüksek Lisans Ve Doktora Başvuru Sonuçları Açıklandı (03/07/2017)
Türkiyat Mecmuası Journal of Turkology (TMJOT) Yeni Sayısı Yayınlandı (22/06/2017)
Yüksek Lisans Ve Doktora Mülakat Tarihleri Ve Yer Bilgisi (12/06/2017)
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Kılavuzu (11/05/2017)
Prof. Dr. Mertol Tulum Semineleri III, 08.05.2017 (09/05/2017)
Prof. Dr. Günsel Renda, Haritacılık ve Ressamlık: Tarihin Belgesi Haritacılık, 03.05.2017 (06/05/2017)
Prof. Dr. Mertol Tulum Semineleri III, 07.05.2017 (04/05/2017)
Avrasya Araştırmaları Dergisi’nin Yeni Sayısı Elektronik Ortamda Yayınlandı (04/05/2017)
Dr. Astrid Menz: Almanya’da Türkçe/ Turkish in Germany, 27.04.2017 (19/04/2017)
Prof. Dr. Yıldız Kocasavaş: Güldürüde Dil Ve Anlatım / Prof. Dr. Yıldız Kocasavaş: Language and Expression in Comedy, 12.04.2017 (15/04/2017)
Prof. Dr. Mertol Tulum Semineleri II / The Seminars of Prof. Dr. Mertol Tulum II, 03.04.2017 (04/04/2017)
Türkiyat Bahar Konferansları: Kütüphanecilik Haftası Özel Paneli/The Spring Conferences: The Special Panel of Library Week 27.03.2017 (30/03/2017)
Türkiyat Bahar Konferansları: Kütüphanecilik Haftası Özel Paneli 27.03.2017 (20/03/2017)
2017-2018 Akademik Yılı Öğretim Üyeleri İçin Proje Tabanlı Mevlana Değişimi Başvuruları Başladı. (13/03/2017)
Corpus Musicae Ottomanicae: New Approaches to the Critical Edition of Manuscripts in Hampartsum Notation 07.03.2017 (09/03/2017)
Prof. Dr. Mertol Tulum Semineleri I: Tarihi Metinler Üzerindeki Çalışmalar / The Seminars of Prof. Dr. Mertol Tulum: Studies on Historical Texts 06.03.2017 (06/03/2017)
İÜYÖS’e başvurular başladı. Son gün 24 Mart 2017. (02/03/2017)
İstanbul Üniversitesi Spor Birliği tarafından Uluslararası Halı Saha Futbol Turnuvası düzenlenecektir. (28/02/2017)
Dr. Zaur Gasimov: Kültürler ve Uluslar Arası Bir Hayat: Türkolog Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu Konferansı Gerçekleşti / Dr. Zaur Gasimov, A Life Between Cultures And Nationals: Turcologist Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu, 22.02.2017 (23/02/2017)
2017-2018 Akademik Yılı Mevlana Başvuruları Başlıyor (22/02/2017)
Prof. Dr. Mertol Tulum Semineleri I: Tarihi Metinler Üzerindeki Çalışmalar 06.03.2016 (16/02/2017)
Corpus Musicae Ottomanicae: New Approaches to the Critical Edition of Manuscripts in Hampartsum Notation 07.03.2016 (16/02/2017)
Türkiyat Mecmuası Makale ve Hizmet Ödülleri (09/01/2017)
Doç. Dr. İbrahim Çeşmeli: İskitler, Hunlar ve Göktürkler’de Din ve Sanat (03/01/2017)
“Türkistan Milli Birlik ve Liderleri” Paneli (03/01/2017)
Türkiyat Mecmuası’nın yeni sayısı yayınlandı. (31/12/2016)
Türkoloji’nin Öncüleri: Prof.Dr.Kemal Erslan ve Türkoloji Çalışmaları (22/12/2016)
Dr. Esra Özsüer: Türkiye-Yunanistan İlişkileri Konferans Serisi/Dr. Esra Özsüer: The Conference Series of Turkey-Greek Relations (12/12/2016)


12
İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Horhor Caddesi
Kavalalı Sokak, 5/4, Fatih 34080, İstanbul – TÜRKİYE
Tel: +90-212-440 20 70
E-Mail: turkiyat@istanbul.edu.tr