İstanbul Üniversitesi
http://turkiyat.istanbul.edu.tr/?p=10037
Export date: Tue Jan 23 21:55:44 2018 / +0000 GMT

AKADEMİK PERSONEL / ACADEMIC STAFF


Prof. Dr. Fikret Turan (Enstitü Müdürü)


Prof. Dr. Abid Nazar Mahdum (Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı)


Doç. Dr. İbrahim Çeşmeli (Türk Sanatı Tarihi Anabilim Dalı Başkanı)


Yrd. Doç. Dr. Ömer Kul (Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkanı)


Yrd. Doç. Dr. Ayna Askeroğlu Arslan (Türk Tarihi Anabilim Dalı) 


Yrd. Doç. Dr. Esra Özsüer (Avrasya Siyasi, Sosyal, Ekonomi ve Kültür Araştırmaları Anabilim Dalı)


Yrd. Doç. Dr. Gözde Sazak (Türk Tarihi Anabilim Dalı)


Yrd. Doç. Dr. M. Sait Türkhan (Avrasya Siyasi, Sosyal, Ekonomi ve Kültür Araştırmaları Anabilim Dalı)


Yrd. Doç. Dr. Kadriye Figen Vardar (Türk Sanatı Tarihi Anabilim Dalı)


Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz (Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)


Araş. Gör. Dr. Hande Günözü (Türk Sanatı Tarihi Anabilim Dalı )


Arş. Gör. Dr. Müslüm Yılmaz (Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)


Araş. Gör. Filiz Ferhatoğlu (Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)


Araş. Gör. Harun Korkmaz (Türk Tarihi Anabilim Dalı)


Araş. Gör. Emre Kurban (Avrasya Siyasi, Sosyal, Ekonomi ve Kültür Araştırmaları Anabilim Dalı)


Arş. Gör. Emine Temel (Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı)