Doç. Dr. İbrahim Çeşmeli

s200_ibrahim_cesmeli

ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ

Unvan, İsim, Soyisim: Doç. Dr. İbrahim Çeşmeli

Email: ibrahimces@gmail.com

cesmeli@İstanbul.edu.tr

Telefon: 0212 440 00 00 / 26658

Çalışma Alanları: Avrasya-Orta Asya Arkeolojisi, Sanatı ve Mimarisi ile Avrasya-Orta Asya  Dini, Mitolojisi, Ritüeli, İkonografisi ve Kültürü.

Web: http://www.art-archaeology.org/

http://istanbul.academia.edu/IBRAHIMCESMELI

http://aves.istanbul.edu.tr/cesmeli/

EĞİTİM

Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Mimarlık Tarihi ve Kuramı Programı, 2005

Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, 1999

Lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, 1996.

Ortaöğretim: İstanbul Özel Evrim Koleji.

İlköğretim: Salzgitter (Almanya) ve İstanbul Özel Bilgi Koleji.

GÖREV YAPTIĞI KURUMLAR

İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Araştırma Görevliliği, 2000-2009

İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yardımcı Doçentlik, 2009-2012

İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Doçentlik, 2012-devam ediyor

İDARİ GÖREVLERİ

İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Sanatı Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı, 2009- devam ediyor

İ.Ü. Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Dış Kaynaklı Projeler Avrupa Birliği (AB) Ofisi, Üye, 2012-devam ediyor.

İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Enstitü Kurulu Üyeliği 2009-devam ediyor

İ.Ü. Avrasya Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, 2015-2016.

İ.Ü. Avrasya Araştırmaları Enstitüsü, Yönetim Kurulu Üyeliği, 2015-2016.

İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, 2009-2010

İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yöneyim Kurulu Üyeliği, 2009-2010

YAYINLAR 

Kitap

-İbrahim Çeşmeli, İskitler, Hunlar ve Göktürkler’de Din ve Sanat, Cinius Yayınları, İstanbul, 2016

İbrahim Çeşmeli, Antikçağdan 13. yüzyıla Kadar Orta Asya ve Karahanlı Dönemi Mimarisi, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2007. 

Makaleler

– İbrahim Çeşmeli, Hande Günözü, Abdisabur Raimkulov, ” Sogdianada Yeni Arkeolojik Keşifler: Yalpak Tepe Sarayı ve Yerkurgan Merkez Tapınağındaki Arkeolojik Çalışmalar (Kaşkaderya-Özbekistan 2003-2013)”, Art-Sanat, 6, 2016, s. 11-83.

– İbrahim Çeşmeli, Abdisabur Raimkulov, F. Egamberdiev, “Раскопки городища ялпактепа в Гузарском районе Кашкадарьинской области, 2006-2008 гг. (Raskopki Gorodişça Yalpaktepa v Guzarskom Rayone Kaşkadarinskoy Oblasti 2006-2008 gg.)”, Археологические Исследования в Узбекистане 2006-2007 гoдa (Archaeological Researches in Uzbekistan season 2006-2007), 6, Taşkent, 2009, s. 196-207.

– İbrahim Çeşmeli, , Abdisabur Raimkulov, Hande Günözü, “Güney Sogdiana Bölgesi Guzar Vahası Yalpak Tepe Şehri Harabesi Özbek-Türk Arkeolojik Kazı Çalışması (Özbekistan/Kaşkaderya), Türkiyat Mecmuası, 21 (Bahar/1), 2011, s. 233-265 .

– İbrahim Çeşmeli, Abdisabur Raimkulov, “Қашқадарё вилояти ғузор тумани ялпоқтепа шаҳар харобаларида 2011 йилда олиб борилган археологик қазишмалар (Kaşkadare Viloyati Guzor Tumani Yalpok Tepa Şahar Harobalarida 2011 Yilda Olip Borilgan Arheologik Kazişmalar)” Археологические Исследования в Узбекистане 2010-2011 годы (Archaeological Researches in Uzbekistan season 2010-2011), 8, Samarkand, 2012, s. 229-235.

– İbrahim Çeşmeli, “Bronz Çağından Erken Orta Çağa Orta Asya Tapınakları”, Art-Sanat, 1, 2014, s. 19-33.

– İbrahim Çeşmeli, “Sogdlarda Bazı Zoomorfik Atribüler”, Art-Sanat, 2, 2014, s. 51-79.

– İbrahim Çeşmeli, “Türk Göçebelerinde Dinler, Kültler, Ritüeller ile İkonografi (M.S. 8. Yüzyıla Kadar)”, Art-Sanat, 3, 2015, s. 47-96.

– İbrahim Çeşmeli, “Semerkand Şehrinin Antik Dönemden 19. Yüzyıla Kadar Olan Fiziksel Gelişimi”, Sanat Tarihi Yıllığı, 15, 2002, s.57-90.

– İbrahim Çeşmeli,“Orta Asyada Bir Ortaçağ Yapısı Olan Diggârân Camisi”, Sanat Tarihi Yıllığı, 16, 2003, s. 29-59.

– İbrahim Çeşmeli,“Orta Asya’da Eksantrik Bir Yapı: Magâk-ı Attârî Camii”, Arkeoloji ve Sanat, 118, 2004, s.76-85.

– İbrahim Çeşmeli,“Orta Asyada Kaşkaderya Bölgesi Merkezi Ayaklı Dört Kubbeli Cami Tipolojisi”, Arredamento Mimarlık, 3, 2005, s.106-115.

– İbrahim Çeşmeli, “Orta Asya Mimarisi (7-13.Yüzyıllar) I”, Mimarlık ve Dekorasyon, 140, 2005, s.46-54.

– İbrahim Çeşmeli,“Orta Asya Mimarisi (7-13.Yüzyıllar) II”, Mimarlık ve Dekorasyon, 141, 2005, s.38-46.

– İbrahim Çeşmeli,“Orta Asya’da Kerpiçten Bir Yapı Katta Camii”, Arkeoloji ve Sanat, 120, 2005, s. 118-122.

– İbrahim Çeşmeli, “9-12. Yüzyıllar Arasında Orta Asya’da Yapılmış Olan Mezar Yapılarının Tipolojisi”, Arkeoloji ve Sanat, 121, 2006, s. 122-137.

– İbrahim Çeşmeli, “Özbekistan’da Kaşkaderya Bölgesi Guzar Vahası’nda 2005 Yılı Kazı Çalışması”, Arkeoloji ve Sanat, 123, 2006, s.45-66.

– İbrahim Çeşmeli, “Sogdlularda Sosyo-Kültürel Yapı ve Sanat (Sogdiana 5-8. Yüzyıllar)”, Mimarlık ve Dekorasyon,161, 2007, s.130-141.

– İbrahim Çeşmeli, Antikçağdan 13. yüzyıla Kadar Orta Asya ve Karahanlı Dönemi Mimarisi, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2007.

– İbrahim Çeşmeli, “Orta Asya Camilerinde Tipoloji (7-13. Yüzyıllar)”, Sanat Dünyamız, 103, 2007, s.314-333.

– İbrahim Çeşmeli, “Antik Çağ Orta Asya Tapınaklarında Tipoloji”, Arkeoloji ve Sanat, 126, 2007, s.93-98.

– İbrahim Çeşmeli, “Sogdlularda Cenaze Töreni ve Cennete Yükseliş Sahneleri”, Mimarlık ve Dekorasyon, 173, 2008, s.88-94.

– İbrahim Çeşmeli, “Budist Mimarisinin Orta Asya’daki Gelişimi “, Mimarlık ve Dekorasyon, 196, 2010, s. 76-84.

– İbrahim Çeşmeli, “Arkeolojik Kazı Calışması Guzar Vahası Yalpak Tepe Şehri (Ozbekistan)”, Toplumsal Tarih, 196, 2010, s.60-65.

– İbrahim Çeşmeli, “Orta Asya’da Budizm’in Yükselişiyle Manastırlar, Tapınaklar ve Stupalar”, Arkeoloji ve Sanat, 134, 2010, s. 111-128.

– İbrahim Çeşmeli, “Moğollar Öncesi Orta Asya’da Süryani Hıristiyanlığı”, Arkeoloji ve Sanat,140, 2012, s. 195-206.

– İbrahim Çeşmeli, ” Kök Türklerde İkonografik Açıdan Kuş Figürleri”, Art-Sanat, 4, 2015, s. 67-80.

Haberler

– İbrahim  Çeşmeli, Abdisabur Raimkulov, “Özbekistan-Türkiye Uluslararası Arkeolojik Çalışmalar Projesi: Özbekistan’da Yerkurgan Merkez Tapınağı 2013 Yılı Arkeolojik Kazı Çalışması”, Türkiyat Mecmuası, 23 (Güz/2), 2013, s. 241-248.

– İbrahim Çeşmeli, -Abdisabur Raimkulov, Hande Günözü, “Özbekistan’da Guzar Vahası (Güney Sogdiana) Yalpak Tepe Şehir Harabesi 2011 Yılı Özbekistan-Türkiye Uluslararası Ortak Arkeolojik Kazı Çalışması”, Türkiyat Mecmuası, 22 (Bahar/1), 2012, s. 313-316

PROJELER

– 1992 yılında İstanbul Boukleon (Hormisdas) Sarayı Arkeolojik kazısına katıldı.

– 1994-2004 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İznik Çini Fırınları Arkeolojik kazısına katıldı.

– 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Enez-Ainos Bölgesi Arkeolojik Kazısına katıldı. 

– 2001 yılında, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi destekli proje ekibinde uzman olarak Kırgızistan’da Arkeolojik çalışmalar yaptı.

– 2003 yılında, “Orta Çağ Orta Asya Camileri” isimli projesi, Türk-Amerikan İlmi Araştırmaları Derneği (American Research Institute in Turkey “ARIT”) tarafından sağlanan “Ilse Hanfmann ve George Hanfmann” araştırma bursu ile desteklenerek Orta Asya’da (Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan) proje yöneticisi olarak  arazi ve kütüphane çalışmaları yaptı.

– 2005 yılında, Özbekistan’nın Kaşkaderya Bölgesi Guzar Vahası’nda bulanan Yalpak Tepe Şehir Harabesi’nde, Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Semerkand Yahya Gulomov Arkeoloji Enstitüsü ile başkanlığını yürüttüğü ortak arkeolojik kazı çalışması yaptı.

– 2007 yılında, T.C. Başbakanlık Türk İş Birliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) tarafından sağlanan “Orta Asya ve Kafkasya Alan Araştırmaları Bursu” desteği ile Özbekistan’da Guzar Vahası’nda bulunan Yalpak Tepe Şehir Harabesi’nde, Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Semerkand Yahya Gulomov Arkeoloji Enstitüsü ile başkanlığını yürüttüğü ortak arkeolojik kazı çalışması yaptı.

– 2008 yılında, T.C. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP/Proje No. 2098) desteği ile Özbekistan’da Guzar Vahası’nda bulunan Yalpak Tepe Şehir Harabesi’nde, Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Semerkand Yahya Gulomov Arkeoloji Enstitüsü ile başkanlığını yürüttüğü ortak arkeolojik kazı çalışması yaptı.

– 2009 yılında, T.C. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP/Proje No. 2976) desteği ile Amerika Birleşik Devletleri Los Angeles Şehri’nde bulunan University of California (UCLA) kütüphanesinde, “Moğollar Öncesi İslami Dönem Orta Asya Şehirlerinin Fiziksel Yapısı (8-13. Yüzyıllar)” konulu proje çerçevesinde araştırma gerçekleştirmiştir.

– 2011 yılında, T.C. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP/Proje No. 16162) desteği ile Özbekistan’da Guzar Vahası’nda bulunan Yalpak Tepe Şehir Harabesi’nde, Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Semerkand Yahya Gulomov Arkeoloji Enstitüsü ile başkanlığını yürüttüğü ortak arkeolojik kazı çalışması yaptı.

– 2013 yılında, T.C. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP/Proje No. 31623) desteği ile Özbekistan’da Karşi Vahası’nda bulunan Yerkurgan Şehir Harabesi’nde, Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Yahya Gulomov Arkeoloji Enstitüsü ile başkanlığını yürüttüğü ortak arkeolojik kazı çalışması yaptı.

-2017 yılında, T.C. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP/Proje No. 25258) ve Türk Tarih Kurumu Başkanlığı desteği ile Özbekistan’da Karşi Vahası’nda bulunan Yerkurgan Şehir Harabesi’nde, Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Yahya Gulomov Arkeoloji Enstitüsü ile başkanlığını yürüttüğü ortak arkeolojik kazı çalışması yaptı.

BİLİMSEL ÖDÜL

Türk-Amerikan İlmi Araştırmaları Derneği (American Research Institute in Turkey “Arıt”), 2003. 

KONFERANSLAR, KONGRELER VE SEMPOZYUMLAR

“Semerkand” , Konferans, Sanat Tarihi Derneği, İstanbul, 2003.

 “Orta Asya Mimarisi”, Konferans, Arkeopera, İstanbul, 2007

“Özbekistan’da Kaşkaderya Bölgesi Yalpak Tepe Şehir Harabesi Arkeolojik Kazı Çalışmaları”, Bildiri, XII. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2008.

VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, Yürütme Kurulu, İstanbul Üniversitesi, 2013.

“Özbekistan-Türkiye Uluslararsı Arkeolojik Çalışmalar”, Özbekistan Medeni Mirasına Bir Bakış, Avrasya Konferansları, İstanbul Üniversitesi, 2015.

1. Dünya Savaşı’nın 100. Yılında Balkanlar ve Göç Kongresi, Düzenlenme Kurulu, Bilim Kurulu, İstanbul Üniversitesi, 2015

“Kök Türklerde Cenaze Ritüelleri ve Sanat: Fenghuang” , Bildiri, Ölümünün 50. Yılında Uluslararası M. Fuad Köprülü Türkoloji ve Beşeri Bilimler Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi, 2016.

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Konferansı, Berlin Humboldt Üniversitesi & Karadeniz Teknik Üniversitesi işbirliği, 18-21 Mayıs 2017, Akademik Kurul Üyesi.

YÖNETTİĞİ TEZLER 

Nazlı Miraç Ümit, Türk Tiyatrosu Yazımı Tarihi, İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Doktora Programı, 2015-devam ediyor.

Çağlayan Hergül, Tacikistan’da X-XVIII. Yüzyıl Mimari Eserleri, İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Doktora Programı, 2016-devam ediyor.

Feyza Canan Eryüksel, Avrasya stepleri arkeolojisinde illüstratif yaklaşımlar, İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Doktora Programı, 2017-devam ediyor.

Figen Bali, Türk Göçebe Sanatında İkonografi (M.S. 8. yüzyılda kadar), İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yüksek Lisans Programı, 2015-devam ediyor.

Meral Aydın, Çağdaş Ebru Sanatında Resimsel Figüratif Çalışma Yapan Sanatçılar ve Eserleri, Yüksek Lisans Programı, 2016.  

EDİTÖRLÜK

VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi Bildiri Kitabı, 2014.

Art-Sanat Dergisi, 2014-devam ediyor.

Türkiyat Mecmuası, 2012-devam ediyor.

YAYIN KURULLARI

Art-Sanat Dergisi, 2014-devam ediyor.

Türkiyat Mecmuası, 2012-devam ediyor.

Avrasya İncelemeleri Dergisi, 2015-devam ediyor.

HAKEM VE DANIŞMA KURULLARI

Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (TÜBA-AR), 2014-devam ediyor.

Arkeoloji ve Sanat Dergisi, 2015-devam ediyor . 

Art-Sanat Dergisi, 2014-devam ediyor.

VERDİĞİ DERSLER  

İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Eski Çağda Din Kosmoloji ve Sanat

Mitoslar ve Arkeoloji

Avrasya’da Din Mitoloji ve Sanat

İslamiyet Öncesi Orta Asya Sanatı ve Mimarisi

Antik Çağ ve Erken Orta Çağ Orta Asya Sanatı ve Mimarisi

İslami Dönem Orta Asya ve Mimarisi

Araplar Sonrası Orta Asya Sanatı ve Mimarisi

Araplar Öncesi Orta Asya Şehirleri

Araplar Sonrası Orta Asya Şehirleri

Türklerde Din, Ritüel ve Sanat

Türk Mitolojisi ve İkonografisi

Moğollar Öncesi Türklerde Sanat ve Mimari

Türk Arkeolojisi ve Kültürü

Mimarlık Tarihi

Mimarlık ve Sanat Üslupları

Arkeoloji ve Sanat Tarihine Giriş

Güzel Sanatlar

 

05/03/2016
1869 defa okundu

İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Horhor Caddesi
Kavalalı Sokak, 5/4, Fatih 34080, İstanbul – TÜRKİYE
Tel: +90-212-440 20 70
E-Mail: turkiyat@istanbul.edu.tr