Prof. Dr. Abid Nazar Mahdum

abid

ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ 

Unvan, İsim, Soyisim: Prof. Dr. Abid Nazar Mahdum 

Email: abidmahdum@yahoo.com 

Telefon: 0212 440 00 00/ 26661 

Çalışma Alanları: Klasik Türk Edebiyatı, Çağatay Edebiyatı 

EĞİTİM 

Doktora: İstanbul Üniversitesi Eski Türk Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Fakültesi Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

 Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Fakültesi Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı 

Lisans: Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

GÖREV YAPTIĞI KURUMLAR

BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ – Tasnif Elemanı (1990 – 1993)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI) – Araştırma Görevlisi (1993-2009)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI) – Yardımcı Doçent (2009 – 2011)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI) – Doçent (2011- 2017 )

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI) – Profesör (2017) 

İDARİ GÖREVLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI – Kalite Kurulu Temsilcisi (2010 –   )

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI –Enstitü Müdür Yardımcısı (2010 – 2013)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI – Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği (2010 -2013)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI – Erasmus Koordinatörü (2009 – 2013)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI – Anabilim Dalı Başkanı (2010-   ) 

YAYINLAR 

Kitaplar:

Revnak’ul-İslam (2010)., MAHDUM ABİD NAZAR, Çile Yayınları, Sayfa Sayısı 219, ISBN:978-9944-779-07-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 44646)

Hüveydâ Çimyanî, Hüveydâ Dîvânı (2016), MAHDUM ABİD NAZAR, Bahar Yayınları, Sayfa Sayısı: 332, ISBN: 978-975-450-561-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), İstanbul.

Makaleler:

MAHDUM ABİD NAZAR (2003). Mahdumkulu Feragi ve Tasavvuf. Türk Dünyası Araştırmaları(146), 205-220., Atıf Sayısı: 1 (Yayın No: 1767046)

MAHDUM ABİD NAZAR (2003). Ömer Hayyam’ın Nevruz-nâme’si Hakkında. Türk Dünyası Araştırmaları(144), 227-232., Atıf Sayısı: 1 (Yayın No: 1767047)

MAHDUM ABİD NAZAR (2004). Mahdumkulu Divânına Sonradan İlave Edilmiş Şiirler Hakkında Görüşler ve Konuyla İlgili Bir Tercüme. Türk Dünyası Araştırmaları(150), 205-218., Atıf Sayısı: 0 (Yayın No: 1767045)

MAHDUM ABİD NAZAR (2005). Kur’ân’ın Sûrelerinin, Âyetlerinin ve Harflerinin Sayısı Üzerine Doğu Türkçesiyle Yazılmış Bir Metin. Prof. Dr. Ramazan Şeşen Armağanı, 327-354., Atıf Sayısı: 0 (Kontrol No: 1767043)

MAHDUM ABİD NAZAR (2005). Türkmenistan’da İlk Mektep Dönemi Medrese Eğitiminde Tekerleme Kullanımı. Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi(217), 56-58., Atıf Sayısı: 1 (Kontrol No: 1767044)

MAHDUM ABİD NAZAR (2006). Farsça Kaynaklarda Ali Şir Nevâyî. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 34(34), 103-155. (Kontrol No: 2418128)

MAHDUM ABİD NAZAR (2006). Muinü’l-mürid Yazmasının Metin Dışı Türkçe, Arapça ve Farsça Kayıtları Üzerine. İlmi Araştırmalar(21), 153-165., Atıf Sayısı: 1 (Kontrol No: 1767041)

MAHDUM ABİD NAZAR (2009). Bekasıl Euliye, Juldıznama, (Çeviren: Maksut Şapigi, Sersenbi Deuitulı), Kültegin (Yayınevi), Astana 2005, 222 + 388 sahife renkli tıpkıbasım. Kitap Tanıtma. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 6(4), 123-128., Atıf Sayısı: 1 (Kontrol No: 1793485)

MAHDUM ABİD NAZAR (2010). Kıyamet Konulu Tarihi Belirsiz Bir Mesnevi: Destân-ı Arasât. Türk Dünyası Araştırmaları(184), 149-184., Atıf Sayısı: 0 (Yayın No: 1767049)

MAHDUM ABİD NAZAR (2011). On The Sources Of Sebâtü’l-âcizîn By Sûfî Allahyâr. İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, 21, 239-254., Atıf Sayısı: 0 (Yayın No: 1767048)

MAHDUM ABİD NAZAR (2015). Sûfî Allahyâr’da Tasavvufî Tenkit. Turkish Studies, 845-868., Doi: 10.7827/ Turkish Studies.8377 (Yayın No: 1794125)

MAHDUM ABİD NAZAR (2016). Mâverâü’n-nehr Mutasavvıflarından Sûfî Allahyâr’da Nakşibendî ve Müceddidî Merkezli İrfân. Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı 221, Nisan 2016, s. 61-77

MAHDUM ABİD NAZAR (2016). Mahdumkulu Şiirinin Çok Sevilip Yaygınlaşmasının Sebepleri Üzerine, Türkiyat Mecmuası, c. 26/1, s. 169-196

Yayımlanmış Bildiriler:

MAHDUM ABİD NAZAR (2011). Kutadgu Bilig’de Vezin ve Kafiye Kullanımı Üzerine. Kutadgu Bilig’de Vezin ve Kafiye Kullanımı Üzerine”, Uluslararası Bilgi Şöleni: Doğumunun 990. Yılında Yusuf Has Hacib ve Eseri Kutadgu Bilig, Atıf Sayısı: 1 (Tam metin bildiri)(Yayın No:1767152)

MAHDUM ABİD NAZAR (2011). Bir Mutasavvıf Olarak Yunus Emre ve Mahdumkulu Feragi. X. Uluslararası Yunus Emre Sevgi Bilgi Şöleni, Atıf Sayısı: 0 (Tam metin bildiri)(Yayın No:1767151)

Katıldığı Sempozyum, Konferans ve Çalıştaylar:

MAHDUM ABİD NAZAR (2013). Mahdumkulu Şiiri ve Şöhreti, Trakya Üniversitesi, Büyük Türkmen Düşünürü Mahdumkulu Feragi

MAHDUM ABİD NAZAR (2016). Fuad Köprülü’nün İlmî Araştırmalardaki Öncülüğü ile İlgili Bir Değerlendirme, M. Fuad Köprülü Türkoloji ve Beşeri Bilimler Sempozyumu (Yayımlanmak Üzeredir)

 PROJELER

Çağatay Edebiyatı Araştırmaları, BAP, Araştırmacı (Devam Ediyor.)

YÖNETTİĞİ TEZLER

Benli Şeyma, (2015). Karaçelebizade Abdülaziz Efendi’nin Mir’atu’s-Safa’sı (Tenkitli Metin – İnceleme), İstanbul Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı

Eyüp Gül, Süleymaniye Kütüphanesi, Hamidiye Bölümü, 1068 Numarada Kayıtlı Tercüme Bir Eser: Tercüme-i Celal ve Cemal (İnceleme-Metin-Transkripsiyon) (Devam Ediyor)

Akter Metehiu, Süleymaniye Kütüphanesi, Atıf Efendi Bölümü, 02254 Numarada Kayıtlı Bir Şiir Mecmuası: Mecmuati’l-Kasaidi’l-Mergube (İnceleme-Metin-Transkripsiyon)

Sema Taşkın, Şemseddin’i Sivasi’nin Menakıb’i Çeher Yar-ı Güzin’i (İnceleme-Metin-Edisyon-Kritik)

EDİTÖRLÜK

Türkiyat Mecmuası 21/Bahar (Alan endeksleri), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, İstanbul Üniversitesi

Türkiyat Mecmuası 25/Bahar (Alan endeksleri), Dergi, Editör, İstanbul Üniversitesi

Türkiyat Mecmuası 25/Güz (Alan endeksleri), Dergi, Editör, İstanbul Üniversitesi

Türkiyat Mecmuası 24/Güz (Alan endeksleri), Dergi, Editör, İstanbul Üniversitesi

Türkiyat Mecmuası 24/Bahar (Alan endeksleri), Dergi, Editör, İstanbul Üniversitesi

Türkiyat Mecmuası 23/Güz (Alan endeksleri), Dergi, Editör, İstanbul Üniversitesi

Türkiyat Mecmuası 23/Bahar (Alan endeksleri), Dergi, Editör, İstanbul Üniversitesi

Türkiyat Mecmuası 22/Güz (Alan endeksleri), Dergi, Editör, İstanbul Üniversitesi

Türkiyat Mecmuası 22/Bahar (Alan endeksleri), Dergi, Editör, İstanbul Üniversitesi

Türkiyat Mecmuası 21/Güz (Alan endeksleri), Dergi, Editör, İstanbul Üniversitesi

 VERDİĞİ DERSLER   

Lisans

Eski Türk Edebiyatı Metinleri (2015 – 2016)

Eski Türk Edebiyatına Giriş (2016 – 2017)

Yüksek Lisans

Osmanlı Türkçesine Giriş (2013-2014)

Çağatay Türkçesi Metinleri (2013 – 2014)

Türk Tercüme Edebiyat Tarihi ve Metinleri (2014 – 2015)

Osmanlıca Türkçesi Metinleri (2014 – 2015)

Osmanlı Türkçesine Giriş (2015-2016)

Umumi Türk Edebiyatında Tasavvuf ve Mutasavvıflar (2015 – 2016)

 Doktora

Farsça Dilbilgisi I (2013 – 2014)

Mukayeseli Metin Şerhi (2013 – 2014)

Osmanlı Türkçesi Metinlerini Okuma ve Anlama (2014 – 2015)

Farsça Metinleri Okuma ve Anlama (2014 – 2015)

Osmanlıca Türkçesi Metin İncelemeleri (2015 – 2016)

Farsça Dilbilgisi I (2015 – 2016)

 

 

07/03/2016
2062 defa okundu

İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Horhor Caddesi
Kavalalı Sokak, 5/4, Fatih 34080, İstanbul – TÜRKİYE
Tel: +90-212-440 20 70
E-Mail: turkiyat@istanbul.edu.tr