Yrd. Doç. Dr. Ayna Askeroğlu Arslan

ayna

ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ

Unvan, İsim, Soyisim: Yrd. Doç. Dr. Ayna Askeroğlu Arslan

Email: ayna.arslan@istanbul.edu.tr

ayna12@gmail.com

Telefon: 0212 440 00 00/ 27863

Çalışma Alanları:

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Siyasi Tarih

Kafkasya Tarihi

Rusya Tarihi

Türk-Rus İlişkileri

Ahıska Bolgesi Tarihi

EĞİTİM

Doktora: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Tarih Anabilimdalı, 2003-2010

Yüksek Lisans: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Tarih Anabilimdalı , 2000-2003

Lisans: Abay Devlet Üniversitesi, Filoloji Fakültesi , Rus Dili ve Edebiyatı , KAZAKISTAN, 1989-1994

GÖREV YAPTIĞI KURUMLAR

2005-2013, İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC), İslam, Sanat ve Tarih Araştırmaları Merkezi (IRCICA) – araştırma görevlisi ;

2013 – devam ediyor, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü , öğretim üyesi

İDARİ GÖREVLERİ

01.09.2013 – 01.10.2015   Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

YAYINLAR

Kitap: Kitapta Bölüm

Askeroğlu Arslan A. , “Konferanslar Döneminde (Trabzon, Batum, İstanbul) Güney Kafkasya Sınırlarının Belirlenmesi””, Kafkas Dosyası , Ali Ahmetbeyoğlu, Fatih sancaktar, Ed., TATAV, İstanbul, ss.151-182-, 2006

Eçmiyadzin Katogikosluğu ve Rusya Devleti Arasındaki İlişkilerin Başlangıcı”, Tarih Boyunca Türk-Ermeni İlişkileri, Ermeni Sorunu ve Gelişimi Projesi, editör Enis Şahin, İstanbul: Değişim yayınları 2015 (yayında)

Makaleler:

Askeroğlu Arslan A. , “Çarlık Rusya’Sında Meşruti İdarenin Yapısı”, Tarih Okulu (Journal of History School), cilt.4, no.9, ss.61-72, 2011

Askeroğlu Arslan A., “Moskova Anlaşması ve Türkiye’nin Kuzey-Doğu Sınırı “, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, pp.1-20, 2016

Yayımlanmış Bildiriler:

Askeroğlu Arslan A., “1836 Ermeni Eçmiyadzin Nizamnamesi’nin Tahlili “, 19.-20.Yüzyıllarda Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-1 Ocak 2016, pp.1098-1128

Askeroğlu Arslan A. , “Obzor Musulmanskoi Peçati Volgo-Uralskogo Regiona (19005-1917) {1905-1917 Yılları Arasında Volga-Ural Bölgesinde Müslüman Basının Değerlendirilmesi]”, V. Uluslararası “Volga-Ural Bölgesinde İslam Medeniyeti Sempozyumu”, Kazan , RUSYA, 9-11 Haziran 2012, pp.1-9

Katıldığı Sempozyum, Konferans ve Çalıştaylar:

II. Uluslararası Türk-Ermeni İlişleri ve Büyük Güçler Sempozyumu , Erzurum, Mayıs 2015

19.-20. Yüzyılda Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu: Kaynaşma, Kırgınlık, Ayrılık, Yeni Arayışlar. , İstanbul, Ocak 2015

11. Milli Türkoloji Kongresi , İstanbul, Kasım 2014

Devletlerarası Kafkasyadan Göç Kongresi – I , İstanbul, Aralık 2014

Sürgünün 70. Yılında Ahıska Türkleri , Çorum, Kasım 2014

V. Volga-Ural Bölgesinde İslam Medeniyeti Sempozyumu , Kazan, Haziran 2012

YÖNETTİĞİ TEZLER

Yüksek Lisans, A.Karaca, “Rusya’nın Birinci Dünya Savaşındaki Stratejisi “, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.

Yüksek Lisans, E.Akbaba, “Ahıska Bölgesi Tarihi ve Kültürü “, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.

EDİTÖRLÜK

Türkiyat Mecmuası

VERDİĞİ DERSLER  

Yenileşme Dönemi Osmanlı-Türk Toplulukları Münasebetleri ( Doktora)

Türkistan Hanlıkları Tarihi ( Yüksek Lisans)

Uluslararsı İlişkiler ve Türk Dünyası, I (Doktora)

19.-20. Yüzyıl Türk Siyasi Tarihi (Yüksek Lisans)

Kafkaya Tarihi, (Yüksek Lisans)

Türk-Rus Münasebetleri (Lisans)

Rusların Türkistan Politikaları (Lisans)

 

07/03/2016
1771 defa okundu

İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Horhor Caddesi
Kavalalı Sokak, 5/4, Fatih 34080, İstanbul – TÜRKİYE
Tel: +90-212-440 20 70
E-Mail: turkiyat@istanbul.edu.tr