Yrd. Doç. Dr. Ömer Kul

5

ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ

Unvan, İsim, Soyisim: Yrd. Doç. Dr. Ömer Kul

Email: kulomer@gmail.com

Telefon: 0212 440 00 00/ 27864

Çalışma Alanları: Doğu Türkistan, Türk Dünyası, Çin, Genel Türk Tarihi

EĞİTİM

Doktora: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “Osman Batur ve Doğu Türkistan Milli Mücadelesi (1941-1951)

Yüksek Lisans: Van Yüzüncüyıl Üniversitesi “15-16. Asırlarda Köprülü/Titov-*veles Kazası (1453-1544)” (1998-2000)

Lisans: Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü (1993-1197)

GÖREV YAPTIĞI KURUMLAR

Yrd.Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2012 – Devam Ediyor

Yrd.Doç.Dr., Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2011 – 2012

Arş.Gör.Dr., Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2009 – 2011

Arş.Gör., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 2002 – 2009

Arş.Gör., Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2000 – 2002

Arş.Gör., Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997 – 2000

İDARİ GÖREVLERİ

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkanı (2011-2012)

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdür yardımcısı (2013-2015)

YAYINLAR

Kitaplar:

Muhteşem Süleyman’ın I. Viyana Kuşatması, BKY, İstanbul 2006.

Şu Pontus Dedikleri, Togan Yay., İstanbul 2008.

Esir Doğu Türkistan İçin-1 İsa Yusuf Alptekin’in Millî Mücadele Hatıraları, Berikan Yay., Ankara 2010.

Esir Doğu Türkistan İçin-2 İsa Yusuf Alptekin’in Millî Mücadele Hatıraları, Berikan Yay., Ankara 2008.

Baturlar: Doğu Türkistan Millî Mücadele Tarihi (1930-1949), Berikan yay., Ankara 2009.

On Yıla Sığan Efsanevi Ömür: Osman Batur Han, Doğu Türkistan Göçmenler Derneği Yayını, İstanbul 2011.

Makaleler:

“Uygur Davasında Çin Çözüm İstiyor mu?”, Yeni Doğu Türkistan’ın Sesi Dergisi, cilt.2, ss.2-3, 2015

“Tarihte Düzenlenen İlk Doğu Türkistan Kurultayı: Hicaz Kurultayı (1-5 Eylül 1954)”, Türkiyat Mecmuası, vol.25, pp.143-159, 2015

“Bir Dairenin Hikayesi”, Yeni Doğu Türkistan’ın Sesi Dergisi, cilt.1, ss.62-65, 2014

“Osman Batur İslamoğlu”, Tarih Bilinci Derneği Dergisi, ss.180-185, 2014

“İsa Yusuf Alptekin”, Tarih Bilinci Derneği Dergisi, ss.186-190, 2014

“İklil Kurban ve Hezeyanları”, Yeni Doğu Türkistan’ın Sesi Dergisi, cilt.1, ss.36-55, 2014

“Terör Üzerinden Global Savaş ve Sözde Uygur Terör Tehdidi (1990-2011)”, Türkiyat Mecmuası, vol.23, pp.65-98, 2013

“Trabzon Mühafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti ve Bu Cemiyetin Milli Mücadeleye Katkıları”, TURKUAZ, ss.114-121, 2010

Tarihte Düzenlenen İlk Doğu Türkistan Kurultayı: Hicaz Kurultayı (1-5 Eylül 1954)” , Türkiyat Mecmuası, C. 25, S.1, (2015), s. 143-159.

“Terör Üzerinden Global Savaş ve Sözde Uygur Terör Tehdidi (1990-2011)”, Türkiyat Mecmuası, C. 23, S.2, (2013), s.65-98.

“Kazak Türkleri’nin Doğu Türkistan’da İlk ve Tek Kadın Valisi Hadıvan Hatice Hanım (1897-1963), Türk Dünyası Tarih Dergisi, C.57, S. 341, Mayıs 2015, s. 22-25.

Ömer KUL-Tekin TUNCER, “XX. Asırda Doğu Türkistan’da Göçler”, Türk Dünyasında Sürgün ve Göç, (haz. Nesrin Sarıahmetoğlu-İlyas Kemaloğlu), Türk Kültürüne Hizmet Vakfı yayını, İstanbul 20015, s. 193-231.

“Bir Lider Olarak İsa Yusuf Alptekin (1901-17 Aralık 1995)”, Türk Tarihinde Lider ve Liderlik Anlayışı, Ed. Ali Arslan, İstanbul 20014, s. 133-141.

Osman Batur İslamoğlu” Tarih Bilinci Derneği Dergisi, S. 25-26, Mart 2014, s. 180-185.

İsa Yusuf Alptekin“, Tarih Bilinci Derneği Dergisi, S. 25-26, Mart 2014, s. 186-190.

Doğu Türkistan Türkleri Arasında İlk ve Tek Kadın Vali, Hadıvan Hatice Hanım”, İslam Öncesinden Çağdaş Türk Dünyasına Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu Armağanı, Doğu Kütüphanesi Yayını, İstanbul 2006, s.533-548.

Oyun Dün de Bugün De Aynı!.. Yaşanan Bu Vahşeti Kınıyoruz”, altayeli yahoo group, 17 Temmuz 2009.

Doğu Türkistan’ın Asil Mücâhidi: İsa Yusuf Alptekinhttp://www.turkalemiyiz.com /asil/makale.asp?id=211/13.12.2009

Sultan III. Mustafa”, Osmanlı Sultanları, Denizbank Kültür A.Ş. yayını, İstanbul 2007.

Geçmişten Günümüze Doğu Türkistan”, Türk Edebiyatı Dergisi, S. 431, İstanbul, Eylül 2009, s. 61-63.

Ana Hatlarıyla Doğu Türkistan Siyasi Tarihi ve İlk Çinli Genel Vali Yang Zen-xin (1912-1928) Dönemi Üzerine Bir Tetkik”, Mehmet Eröz’e Armağan, (baskıda).

Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti ve Bu Cemiyetin Millî Mücadeleye Katkıları”, TURKUAZ, 2, Manisa 2010, s. 114-121.

Doğu Türkistan Millî Mücadele Tarihinden Bir Portre: Osman Batur (1899-29 Nisan 1951”, Turán Dergisi, 11, 2010, s. 59-64

“Yeniden Başlarken”, Yeni Doğu Türkistan’ın Sesi, C. 1, S.1, İstanbul 2014, s. 2-3

“Editörden”, Yeni Doğu Türkistan’ın Sesi, C. 1, S.2, İstanbul 2014, s. 2-3

“Barın Katliamının 24. Yılı: Unutmadık, Unutmayacağız”, Yeni Doğu Türkistan’ın Sesi, C. 1, S.3, İstanbul 2014, s. 2-3

“Gözden Irak Olan Gönülden de mi?”, Yeni Doğu Türkistan’ın Sesi, C. 1, S.4, İstanbul 2014, s. 2-3

“Editörden”, Yeni Doğu Türkistan’ın Sesi, C. 2, S.5, İstanbul 2015, s. 2-3.

“Editörden”, Yeni Doğu Türkistan’ın Sesi, C. 2, S.7, İstanbul 2015, s. 2-3.

“Uygur davasında Çin Çözüm İstiyor mu?”, Yeni Doğu Türkistan’ın Sesi, C. 2, S.7, İstanbul 2015, s. 2-3.

“İklil Kurban ve Hezeyanları”, Yeni Doğu Türkistan’ın Sesi, C. 1, S.1, İstanbul 2014, s. 36-55

“Bir Dairenin Hikayesi”, Yeni Doğu Türkistan’ın Sesi, C. 1, S.4, İstanbul 2014, s. 62-65

“Kazak Türkleri’nin Doğu Türkistan’da İlk ve Tek Kadın Valisi Hadıvan Hatice Hanım (1897-1963), Türk Dünyası Tarih Dergisi, C.57, S. 341, Mayıs 2015, s. 22-25

HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR

“Guo-Min-Dang (Milliyetçi Çin) İdaresi Döneminde Doğu Türkistan Kazak Türklerinin Durumu (1911-1949)”, XI. Milli Türkoloji Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-13 Kasım 2014, cilt.2, ss.533-547

“Hicret Sonrası Hariçte Doğu Türkistan Davası ve Tayvan Yönetimin Tutumu”, Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2014-Uygur Türkleri: Dil, Tarih ve Coğrafya , Ankara, Türkıye, 17-19 Kasım 2014, ss.1-10

“Kamuoyu Oluşturmada ve Strateji Geliştirmede Doğu Türkistan Vakfı’nın Rolü ve Önemi”, Sivil Toplum Zirvesi , Eskişehir, Türkıye, 11-13 Mayıs 2014, pp.1-10

“1949 Sonrası Hariçte Doğu Türkistan Davası”, Uluslararası Türkistan Kurultayı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-27 Nisan 2014, pp.1-5

“İslam Dünyasında Kamuoyu Oluşturmanın Önemi”, China’s New Leadership: Challenges for Human Rights, Democracy and Freedom in East Turkestan, Tibet and Inner Mongolia, Cenevre, ISVIÇRE, 11-13 Mart 2013, pp.1-7

“Doğu Türkistan Milli Mücadele tarihinin Problemleri ve Uluslararası İlişkiler Bağlamında meselenin Tahlili”, II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 12-15 Nisan 2010, pp.1-12

“1544 Tarihli Tapu Tahrir Defterlerine Göre Köprülü/Tito-vélés Kazası”, 2. Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu, Manisa, Türkıye, 13-15 Mayıs 2010, vol.2, pp.146-159

“Dış Destekli Pontus Faaliyetlerinin Türkiye’deki Amaç ve Hedefleri”, Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyum, GİRESUN, TÜRKIYE, 9-11 Ekim 2008, vol.2, pp.110-124

KİTAP BÖLÜMLERİ

“Doğu Türkistan Kazak Türkleri Arasında İlk ve Tek Kadın Vali: Hadıvan Hatice Hanım (1897-1963)”, İslam Öncesinden Çağdaş Türk Dünyasına Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu, Hayrunnisa Alan-Abdulvahap kara-Osman Yorulmaz, Ed., Türk Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, ss.449-464, 2015

Kul Ö., Tuncer T., “XX. Asırda Doğu Türkistan’da Göçler”, Türk Dünyasında Sürgün ve Göç, Nesrin Sarıahmetoğlu-İlyas Kemaloğlu, Ed., Türk Kültürüne Hizmet Vakfı yayını, İstanbul, ss.193-231, 2015

“Bir Lider Olarak İsa Yusuf Alptekin (1901-17 Aralık 1995)”, Türk Tarihinde Lider ve Liderlik Anlayışı, Ali Arslan, Ed., Kitabevi , İstanbul, ss.133-141, 2014

“Sultan III. Mustafa”, Osmanlı Sultanları, Deniz Bank, Ed., Denizbank Kültür A.Ş. Yayını, İstanbul, ss.48-48, 2007

DESTEKLENEN PROJELER

“Osman Batur Hareketi Hakkında Kaynaklar”, Bilimsel Araştırma Projesi, 57571 , Yönetici, 2015

BİLİMSEL DERGİLERDEKİ GÖREVLER

Yeni Doğu Türkistan’ın Sesi Dergisi, Editör, 01.01.2014 – Devam Ediyor

TÜRKİYAT MECMUASI, Yayin Kurul Üyesi, 21.05.2013 – Devam Ediyor

  1. Milli Türkoloji Kongresi, Editör, 01.01.2015 – 01.07.2015

BİLİMSEL, DERNEK ORGANİZASYON ve KURULUŞLARDAKİ ÜYELİKLER / GÖREVLER

TÜRK DÜNYASI SİVİL TOPLUM PLATFORMU (TÜRKSTP), Kurucular Kurulu, Üye, 01.01.2014 – Devam Ediyor

Arsin Foşalılar Derneği, , Başkan yardımcısı, 01.01.2015 – Devam Ediyor

DÜNYA TÜRKLERİ VE AKRABA TOPLULUKLARI HİZMET DERNEĞİ, İlim İstişare Kurulu, Üye, 01.01.2015 – Devam Ediyor

Doğu Türkistan Vakfı, , Genel Sekreter, 19.01.2013 – Devam Ediyor

Katıldığı Sempozyum, Konferans ve Çalıştaylar:

Uluslararası Mehmet Emin Buğra Sempozyumu (vefatının 50. Yılında program, İstanbul, Ekim 2015

1. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Başkentleri Bilgi Şöleni “Türkiye-Kosova-Makedonya-Özbekistan”, Nevşehir, Kasım 2015

International Scientific Conference “Languages and Literatures of the Turkic Peoples, Petrozavodsk, Kasım 2015

Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2014-Uygur Türkleri: Dil, Tarih ve Coğrafya , Ankara, Kasım 2014

XI. Milli Türkoloji Kongresi, İstanbul, Kasım 2014

Uluslararası Türkistan Kurultayı, İstanbul, Nisan 2014

Türk Dünyası Sivil Toplum Zirvesi, Eskişehir, Mayıs 2014

100.Yılında Balkanlar, Tekirdağ, Mart 2013

China’s New Leadership: Challenges for Human Rights, Democracy and Freedom in East Turkestan, Tibet and Inner Mongolia, Genève, Mart 2013

Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu – II, Manisa, Mayıs 2010

Uluslararası Zeki Velidi Togan ve Türk Kültürü Bilgi Şöleni, Afyon, Ekim 2010

PANEL

Isa Yusuf Alptekin ve Doğu Türkistan Davası”, İsa Yusuf Alptekin’i Anma Paneli, Doğu Türkistan Göçmenler Derneği, 29 Ocak 2009.

Gülçin Çandarlıoğlu tarafından kaleme alınan “Nurgocay Bahadır’ın Anılarında Osman Batur” adlı eserin tanıtım toplantısında, “Nurgocay Batur’un Anılarında Osman Batur ve Bu Eserin Önemi” adlı bir konuşma, 14 Mart 2007, Zeytinburnu İstanbul.

Osman Batur ve Doğu Türkistan Millî Mücadelesi”, Doğu Türkistan Göçmenler Derneği Osman Batur’u Anma Etkinliği, 16.05.2010, Zeytinburnu/İstanbul

Emperyalizm Arenasında Bir Bağımsızlık Öyküsü: 1944 Doğu Türkistan Olayları”, Doğu Türkistan Göçmenler Derneği, Doğu Türkistan Cumhuriyetlerini Anma Etkinliği, 7 Kasım 2010, Zeytinburnu/İstanbul

KONFERANSLAR

1933 Kaşgar Doğu Türkistan Cumhuriyeti 72 Yaşında”, Doğu Türkistan Vakfı Cumhuriyetleri anma Toplantılar, 12 Kasım 2005

1933 Kaşgar Doğu Türkistan Cumhuriyeti 73 Yaşında”, Doğu Türkistan Vakfı Cumhuriyetleri anma Toplantılar, 5 Kasım 2006,

1933 Kaşgar Doğu Türkistan Cumhuriyeti 74 Yaşında”, Doğu Türkistan Vakfı Cumhuriyetleri anma Toplantılar, 12 Kasım 2007.

Osman Batur”, Türk Edebiyatı Vakfı Çarşamba Sohbetleri, 14 Şubat 2007.

Vefatının 11. yılında İsa Yusuf Alptekin”, Büyükçekmece Türk Ocağı Şubesi, 18 Aralık 2007.

Gulca Katliamı”, Doğu Türkistan Gençler Teşkilatı, Zeytinburnu, 5 Şubat 2008.

Doğu Türkistan”, Maltepe Türk Ocağı, 15 Mayıs 2009.

Uygurların Dünü ve Bugünü”, Marmara Üniversitesi Türk Kültürü Kulübü, 20 Ekim 2009.

5 Temmuz Olayları ve Doğu Türkistan”, 23 Ekim 2009, Türk Ocağı, Manisa 2009.

Küresel Bir Güç Olarak Çin ve Doğu Türkistan Politikası”, Balıkesir Üniv., Avrasya Topluluğu, Necatibey Eğitim Fak., Konferans Salonu, 03.06.2010.

TV PROGRAMI

“İsa Yusuf Alptekin”, BENGÜTÜRK TV, Gürsesler Programı, 31 Ocak 2009.

“5 Temmuz Olayları ve Doğu Türkistan”, BENGÜTÜRK TV, 10 Temmuz 2009.

“Başımıza Gelenler Kitabının Tanıtımı”, TGRT HABER, 4 Şubat 2007.

“5 Temmuz Olayları ve Doğu Türkistan”, Bugün TV, 17 Temmuz 2009.

“10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı”, Etv, Manisa, 10 Kasım 2009.

“50. Yılında 1960 Darbesi”, Etv, Manisa, 27 Mayıs 2010.

“Kalemler Tartışıyor”, Etv, Manisa,  18 Ekim 2010.

“Doğu Türkistan’da Gulca Olayları”, TV5 Program, 3 Şubat 2014.

Yörünge Programı, “Doğu Türkistan’da neler oluyor?” http://www.kudustv.com/…–3204.html

Doğu Türkistan Vakfı Genel Sekreteri Ömer Kul ile Röportaj, 12 Ocak 2015, TRT AVAZ

Osman Batur Belgesel, Nisan 2014, TRT AVAZ

Mehmet Emin Buğra Belgesel, 2010 TRT AVAZ

Atayurt 3. Bölüm, Erk TV, 1 Mayıs 2013.

Bengütürk tv, “Doğu Türkistan”, 20.02.2016

RADYO PROGRAMLARI

1933 ve 1944’te Kurulan Cumhuriyetleri Anma Programı”, Radyo Freedom Asia, Kasım 2007.

İsa Yusuf Alptekin’i Vefatının 11. Yıldönümü Anma Programı”, Radyo Freedom Asia, Kasım 2008.

Esir Doğu Türkistan İçin-2, İsa Yusuf Alptekin’in Mücadele Hayatı (1949-1980) adlı eserin basılması dolayısıyla yapılan program, Radyo Freedom Asia, 11 Ocak 2008.

5 Temmuz Olayları ve Doğu Türkistan”, TRT 1 Radyo, 16 Temmuz 2009, saat 11-12.

Doğu Türkistan’da Neler Oluyor”, TGRT Radyo, 25 Temmuz 2009, saat 15:00-16:00.

İNTERNET KÖŞE YAZARLIĞI (www.dtv.org.tr; www.habermedyaturk.com)

Bir lider olarak İsa Yusuf Alptekin (1901-17 Aralık 1995) (www.dtv.org.tr)

”Bir Dairenin Hikayesi”(www.dtv.org.tr)

osman Batur Islamoğlu (1899-29 Nisan 1951) (www.dtv.org.tr)

isa Yusuf Alptekin’e Hakaret Eden Iklil Kurban Ve Hezeyanlari…. (www.dtv.org.tr)

Terör Üzerinden Global Savaş ve Sözde Uygur Terör Tehdidi (1990-2011) (www.dtv.org.tr)

Doğu Türkistan Kazak Türkleri Liderlerinden Bir Portre: Hüseyin Teyci (1900-20.09.1963) (www.dtv.org.tr)

Doğu Türkistan Kazak Türkleri Arasında İlk ve Tek Kadın Vali: Hadıvan Hatice Hanım (1897-1963)-2, 9 Haziran 2010. (www.dtv.org.tr)

Doğu Türkistan Kazak Türkleri Arasında İlk ve Tek Kadın Vali: Hadıvan Hatice Hanım (1897-1963)-1, 20 Mayıs 2010. (www.habermedyaturk.com)

Bahtsız Kahraman: Osman Batur İslamoğlu-5, 25 Nisan 2010. (www.habermedyaturk.com)

Bahtsız Kahraman: Osman Batur İslamoğlu-4, 30 Mart 2010. (www.habermedyaturk.com)

Bahtsız Kahraman: Osman Batur İslamoğlu-3, 18 Mart 2010. (www.habermedyaturk.com)

Bahtsız Kahraman: Osman Batur İslamoğlu-2, 9 Mart 2010. (www.habermedyaturk.com)

5 Temmuz Urumçi Olayı ve Doğu Türkistan, 16 Şubat 2010. (www.habermedyaturk.com)

Bahtsız Kahraman: Osman Batur İslamoğlu-1, 24 Ocak 2010. (www.habermedyaturk.com)

Yatla Konferansı, İsa Yusuf Alptekin ve Hasan Oraltay, 12 Ocak 2010. (www.habermedyaturk.com)

Beyler! Ayıp Oluyor Ayıp…., 11 Aralık 2009. (www.habermedyaturk.com)

Bilinmeyen Yönleriyle İsa Yusuf Alptekin-5, 3 Aralık 2009. (www.habermedyaturk.com)

Bilinmeyen Yönleriyle İsa Yusuf Alptekin-4, 23 Kasım 2009. (www.habermedyaturk.com)

Bilinmeyen Yönleriyle İsa Yusuf Alptekin-3, 16 Kasım 2009. (www.habermedyaturk.com)

Bilinmeyen Yönleriyle İsa Yusuf Alptekin-2, 9 Kasım 2009. (www.habermedyaturk.com)

Bilinmeyen Yönleriyle İsa Yusuf Alptekin-1, 3 Kasım 2009. (www.habermedyaturk.com)

75 Yıl 4 Gündür Cevabı Verilmemiş Bir Telgraf, 27 Ekim 2009. (www.habermedyaturk.com)

Bizden Selam olsun Kaşgar Şehrine, 22 Ekim 2009. (www.habermedyaturk.com)

Radyo Freedom Asia‘da zaman zaman devam eden programlar

BİLİMSEL HAKEMLİKLER

AKADEMİK TARİH VE DÜŞÜNCE DERGİSİ, Dergide Hakemlik, Ocak 2014

TURKISH STUDIES, Dergide Hakemlik, Ocak 2013

TÜRKİYAT MECMUASI, Dergide Hakemlik, Ocak 2013

UYGUR ARAŞTIRMALARI DERGİ, Dergide Hakemlik, Ocak 2013

ETKİNLİK ORGANİZASYONU

Vefatının 50. Yılı Anısına Uluslararası Mehmet Emin Buğra Sempozyumu, Genel Sekreter, , Türkiye, Ekim 2015

Vefatının 5. Senesinde Mehmet Rıza Bekin, Düzenleme Kurulu Üyesi, , Türkiye, Şubat 2015

Altay Kartalı Osman Batur’u Anma Programı, Organizatör, , Türkiye, Nisan 2015

Doğu Türkistan Dramı, Organizatör, , Türkiye, Haziran 2015

Duyun Artık Sesimizi: Bugün Herşey Doğu Türkistan İçin, Düzenleme Kurulu Üyesi, , Türkiye, Mart 2015

Geçmişten Günümüze Doğu Türkistan Davası, Organizatör, , Türkiye, Aralık 2015

Doğu Türkistan Söyleşisi, Organizatör, , Türkiye, Ekim 2015

Vefatının 20 Yılı Anısına Uluslararası İsa Yusuf Alptekin Sempozyumu, Genel Sekreter, , Türkiye, Aralık 2015

Avrupa Şarki Türkistan Birliği’nin Kuruluşunun 25. Yılı, Bilim Kurulu Üyesi, Münih, Almanya, Kasım 2015

Uluslararası İlişkiler Bağlamında Doğu Türkistan’ın Dünü ve Bugünü, Organizatör, , Türkiye, Mayıs 2015

Doğu Türkistan, Organizatör, , Türkiye, Ağustos 2015

Doğu Türkistan’da Bir İstiklal Kahramanı: İsa Yusuf Alptekin, Organizatör, Türkiye, Temmuz 2015

Öksüz Vatan Doğu Türkistan, Organizatör, Türkiye, Nisan 2015

Doğu Türkistan; Dün, Bugün, Yarın, Organizatör, Türkiye, Aralık 2015

Bilgiden Belleğe: Doğu Türkistan, Organizatör, Türkiye, Şubat 2014

Geçmişten Günümüze: Doğu Türkistan ve Üç Efendiler, Organizatör, Türkiye, Mart 2014

  1. Milli Türkoloji Kongresi, Genel Sekreter, Türkiye, Kasım 2014

Şehadeti 63. Yılında Osman Batur, Organizatör, Türkiye, Nisan 2014

Osman Batur ve Doğu Türkistan Davası, Organizatör, Türkiye, Aralık 2014

Uluslararası İlişkiler Bağlamında Doğu Türkistan’ın Dünü ve Bugünü, Organizatör, Türkiye, Aralık 2014

  1. Uluslararası Hünkar’a Vefa sempozyumu, Genel Sekreter, Türkiye, Mayıs 2013.

Yayımlanmış Bildiriler:

Dış Destekli Pontus Faaliyetlerinin Türkiye’deki Amaç ve Hedefleri”, Uluslar arası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu, 9-11 Ekim 2008, Giresun.

Doğu Türkistan Millî Mücadele Tarihinin Problemleri ve Uluslararası İlişkiler Bağlamında Meselenin Tahlili”, II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi 12-25 Nisan 2010, Çeşme/İzmir.

1544 Tarihli Tapu Tahrir Defterine Göre Köprülü/Tito-vélées Kazası”, 2. Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu, 13-15 Mayıs 2010, Manisa.

Yayımlanmamış Bildiriler:

Türkiye’de Osman Batur Hakkında Yapılmış Olan Çalışmalar”, Uluslar arası I. Osman Batur’un Anma Toplantısı, Doğu Türkistan Göçmeler Cemiyeti, 4 Mayıs 2008.

Doğu Türkistan’da Gençlik Hareketi ve Bunun İstiklal Mücadelesine Etkisi”, Doğumunun 1000. yılında Mahmut Kaşgarlı ve Doğu Türkistan Sempozyumu, 15-16 Aralık 2007.

Doğru Bildiğinden Vazgeçmeyen Batur: Osman İslamoğlu (1899-1951)”,   Uluslar arası II. Osman Batur Sempozyumu, İstanbul, 3 Mayıs 2009.

Hariçte Türkistan Davasının Dönüm Noktası: 15 Mart 1952 Tarihli Ankara Toplantısı”, Uluslar arası Zeki Velidi Togan ve Türk Kültürü Bilgi Şöleni, Afyon Kocatepe Üniv., 13-15 Ekim 2010.

Guo-Min-Dang (Milliyetçi Çin) İdaresi Döneminde Doğu Türkistan Kazak Türklerinin Durumu (1911-1949)“, Bildiri, XI. Milli Türkoloji Kongresi, İstanbul Üniv. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 11-13 Kasım 2014.

Hicret Sonrası Hariçte Doğu Türkistan Davası ve Tayvan Yönetimin Tutumu” başlıklı bildiri  Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2014-Uygur Türkleri: Dil, Tarih ve Coğrafya isimli sempozyum, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü  17-19 Kasım 2014.

Kamuoyu Oluşturmada ve Strateji Geliştirmede Doğu Türkistan Vakfı’nın Rolü ve Önemi” adlı Bildiri, Sivil Toplum Zirvesi programı,  Eskişehir 11-13 Mayıs 2014.

1949 Sonrası Hariçte Doğu Türkistan Davası“, Bildiri, Uluslararası Türkistan Kurultayı, İstanbul 27 Nisan 2014.

China’s New Leadership: Challenges for Human Rights, Democracy and Freedom in East Turkestan, Tibet and Inner Mongolia“, International Conference, in Geneva, 11-13 March 2013.

YÖNETTİĞİ TEZLER

AILI YIKEMU, “Hamidullah Muhammed Tarım’ın “Türkistan Tarihi-Türkistan 1931-1937 Inkilap Tarihi Adlı Eserinin Tenkitli Transkripsiyonu” (Yüksek Lisans, Mezuniyet Tarihi 29.01.2015)

SEDA HARMANCI, “1955-1975 Arası Doğu Türkistan”, (Yüksek Lisans, devam ediyor)

NURAT İLİYAS, “1949-1976 Doğu Türkistan’da Nüfus Ve iskan Siyaseti” (Doktora, devam ediyor)

EDİTÖRLÜK

Yeni Doğu Türkistan’ın Sesi Dergisi

Baymirza Hayit, Ruslara Karşı Basmacılar Hareketi, BKY, İstanbul 2006.

Ayşe Nükhet Adıyeke-Nuri Adıyeke, Fethinden Kaybına Girit, BKY, İstanbul 2006.

Hızırbek Gayretullah, Uzaklara Balam, Toker yay. İsatnbul 2009.

VERDİĞİ DERSLER

DOKTORA

Bahar

Çağdaş Türk Dünyası Tarihi (Türkiyat Araştırmaları)

Genel Türk Tarihinin Kaynakları (Tarih Bölümü, Genel Türk Tarihi)

Güz

Seminer (Türkiyat Araştırmaları)

Genel Türk Tarihine Giriş (Türkiyat Araştırmaları)

Tarihte Türk-Çin İlişkileri (Türkiyat Araştırmaları)

XIX.-XX. Yüzyıl Doğu Türkistan Çin Münasebetleri I (Tarih Bölümü, Genel Türk Tarihi)

XIX.-XX. Yüzyıl Doğu Türkistan Çin Münasebetleri II (Tarih Bölümü, Genel Türk Tarihi)

YÜKSEK LİSANS

Bahar

Seminer (Türkiyat Araştırmaları)

Doğu Türkistan Tarihi I, (Genel Türk Tarihi)

Tarih Metodu (Türkiyat Araştırmaları)

Güz

Doğu Türkistan Tarihi II (Genel Türk Tarihi)

Genel Türk Tarihi II (Türkiyat Araştırmaları)

Tarih Metodu Uygulaması (Türkiyat Araştırmaları)

Bilimsel Hazırlık Programı

Bahar

Tarih Metodu (Yüksek Lisans)

9.-15. Yüzyıl Türk Tarihinin Kaynakları (Doktora)

Güz

Türk Tarihine Giriş (Doktora)

Tarih Metodu Uygulaması (Yüksek Lisans)

ANSİKLOPEDİLERDE MADDE YAZARLIĞI

İsa Yusuf Alptekin (1901-17 Aralık 1995)” İSAM TDV Ansiklopedi, Ansiklopedi maddesi, teslim edildi yayınlanacak

Osman Batur İslamoğlu (1889-29 Nisan 1951” İSAM TDV Ansiklopedi, Ansiklopedi maddesi, teslim edildi yayınlanacak

07/03/2016
2669 defa okundu

İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Horhor Caddesi
Kavalalı Sokak, 5/4, Fatih 34080, İstanbul – TÜRKİYE
Tel: +90-212-440 20 70
E-Mail: turkiyat@istanbul.edu.tr