Yrd.Doç.Dr. Kadriye Figen Vardar

10

ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ

Unvan, İsim, Soyisim: Yrd.Doç.Dr. Kadriye Figen Vardar

Email: kfvardar@istanbul.edu.tr

Dahili Telefon:0212 440 00 00/ 26650

Çalışma Alanları: Sanat Tarihi –Türk ve İslam Sanatı

EĞİTİM

Doktora 1995-2001

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sanat Tarihi Anabilim Dalı

Tez adı: Timurlu çini sanatının çağı ve çevresi içinde değerlendirilmesi (2 cilt) (2001) Tez Danışmanı:(Prof.Dr.Tanju Cantay)

Yüksek Lisans 1991-1995

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sanat Tarihi Anabilim Dalı

Tez adı: İstanbul’da 18.Yüzyıl Osmanlı Mimarisinde Maden İşinin Kullanım Alanları, Teknik ve Süsleme Özellikleri   (1995) Tez Danışmanı:(Prof.Dr.Tarcan Yılmaz)

Lisans: 1987-1991

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi Bölümü

GÖREV YAPTIĞI KURUMLAR

Yardımcı Doçent 2014

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü/Türk Sanatı Tarihi Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi 1993-2014

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü/Türk Sanatı Tarihi Anabilim Dalı

YAYINLAR

Makaleler:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. VARDAR KADRİYE FİGEN (2015). “ Fatih Camisi’nde Görülen Süsleme Sanatları Üzerine Bir Değerlendirme”. Türk Dünyası Araştırmaları, 111(219), 123-138.
 2. VARDAR KADRİYE FİGEN (2014). “Yavuz Sultan Selim Camii Taş Süslemeleri”. Art-Sanat(2), 101-127.
 3. VARDAR KADRİYE FİGEN (2014). “ Çinili Köşk’te Görülen Timurlu Çini Sanatı Etkileri”. Türk Dünyası Araştırmaları, 107(210), 189-205.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. VARDAR KADRİYE FİGEN (2011). “Timurlu Sanatında Çininin Yeri, Teknik ve Süsleme Özellikleri” Arkeoloji ve Sanat(138), 95-116.
 2. VARDAR KADRİYE FİGEN (2011). “Tekirdağ Camilerinde Batı Etkili Süsleme”. Arkeoloji ve Sanat (136), 149-158
 3. VARDAR KADRİYE FİGEN (2009). “ Osmanlı Maden İşlerinde Mimari Motiflerin Kullanılması”. Arkeoloji ve Sanat(130), 137-142.
 4. VARDAR KADRİYE FİGEN (2006). “ XVIII.Yüzyıl Osmanlı Mimarlığında Maden İşleri”. Sanat Tarihi Yıllığı(18), 25-54.
 5. VARDAR KADRİYE FİGEN (2004). “ İstanbul’da Bulunan XIX.Yüzyıl Osmanlı Mezar Taşlarının Plastik Açıdan Değerlendirilmesi”. Türk Dünyası Araştırmaları(153), 25-39.
 6. VARDAR KADRİYE FİGEN (2004). “ İstanbul’da XIX. Yüzyıl Osmanlı Mimarlığında Görülen Ampir Üsluptaki Madeni Şebekeler” Sanat Tarihi Dergisi, 13(1), 169-180.
 7. VARDAR KADRİYE FİGEN (2004). “ XIX.Yüzyıl Sonu ve XX.Yüzyıl Başında Kullanılan Çapraz Konumlu Hilal Alemler”. Arkeoloji ve Sanat(118), 110-112.
 8. VARDAR KADRİYE FİGEN (2002). “ Anadolu’da Türk Çadır Sanatı İle İlgili Mezar Yapıları” Sanat Tarihi Yıllığı, 15, 91-114.
 9. VARDAR KADRİYE FİGEN (2002). “Süleymaniye Camii Kütüphanesi Tunç Şebekesi.” Arkeoloji ve Sanat(111), 46-49.

Yayımlanmış Bildiriler:

VARDAR KADRİYE FİGEN (2011). “Kutadgu Bilig’de Yer Alan Renk Kavramları”. Doğumunun 990. Yılında Yusuf Has Hacib ve Eseri Kutadgu Bilig Bildirileri (26-27 Ekim 2009), 581-606. (Tam metin bildiri)

Katıldığı Sempozyum, Konferans ve Çalıştaylar:

Doğumunun 990. Yılında Yusuf Has Hacib ve Eseri Kutadgu Bilig (26-27 Ekim 2009),

“Nusretiye Camii’nin İnşaası ve Arşiv Belgelerine Göre Geçirdiği Onarımlar”, Bildiri,   Ölümünün 50. Yılında Uluslararası M.Fuad Köprülü Türkoloji ve Beşeri Bilimler Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi, 2016.

PROJELER

1.İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenen,”Timurlu Çini Sanatının Çağı ve Çevresi İçinde Değerlendirilmesi,” başlıklı , T-438/270697 sayılı ,Doktora Tezi Projesi, Yürütücü, 1997-2001.

2.İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen,”İstanbul’daki 16.Yüzyıl Camilerinde Taş Süslemeler” başlıklı,54187 sayılı YADOP Projesi (Yardımcı Doçentler İçin Araştırmada Hızlı Destek Projesi), Yürütücü, 2015-2016.

EDİTÖRLÜK

XI.Milli Türkoloji Kongresi Bildirileri (11-13 Kasım 2014), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, 2015

YAYIN KURULU

Türkiyat Mecmuası, 2015, devam ediyor

HAKEM VE DANIŞMA KURULU

Art Sanat, 2016, devam ediyor

VERDİĞİ DERSLER

Lisans

Sanat ve Estetik

Yüksek Lisans

1.Türk Süsleme Sanatları

2.Arkeoloji ve Sanat Tarihine Giriş

3. Türk Sanatı Tarihi

Doktora

1.İstanbul Araştırmaları 

2.Güzel Sanatlar 

07/03/2016
1609 defa okundu

İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Horhor Caddesi
Kavalalı Sokak, 5/4, Fatih 34080, İstanbul – TÜRKİYE
Tel: +90-212-440 20 70
E-Mail: turkiyat@istanbul.edu.tr