Arş. Gör. Dr. Hande Günözü

 

0

ÜNVAN, İSİM, SOYISIM:Araş.Gör. Dr. Hande Günözü

E-MAIL: handegunozu@gmail.com

TELEFON: 0212 440 00 00/26658

ÇALIŞMA ALANLARI: Sanat Tarihi, Arkeoloji, Restorasyon Konservasyon, Duvar Resmi Yapım Teknikleri, Malzeme Bilimi, Harç Sıva Boya Analizleri, Enjeksiyon Harçları

EĞİTİM

Doktora: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Koruma-Yenileme ve Restorasyon Bilim Dalı, 2014

Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Ana Bilim Dalı, 2007

Lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Ana Bilim Dalı, 2002

GÖREV YAPTIĞI KURUMLAR

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Sanatı Tarihi A.B.D; 2005-devam ediyor.

YAYINLAR

SCI  İNDEKSİNE GİREN ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

Günözü Hande, Akyüz Sevim,. v.d, “FTIR and ED-XRF Analysis of Wall Paintings of Ancient Hagia Sophia Church”, JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, pp.400-403, 2009

ALAN İNDEKSLİ ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

Günözü Hande , Çeşmeli İ.,  Raimkulov A., ” Sogdianada Yeni Arkeolojik Keşifler: Yalpak Tepe Sarayı ve Yerkurgan Merkez Tapınağındaki Arkeolojik Çalışmalar (Kaşkaderya-Özbekistan 2003-2013)”, Art-Sanat, 6, 2016, 11-83.

Günözü Hande,” Kapadokya Bölgesi, Ihlara Vadisi (Peristrema) Bizans Dönemi Bahattin Samanliği Kilisesi, Saint George (Kirkdamalti) Kilisesi Ve Direkli Kilise Duvar Resimlerinin Taşiyici (Sıva-Duvar) Karakterizasyonu”, Art-Sanat, 5, 2016.

Günözü, Hande, “Sinop Balatlar Kilisesi (Sinope Koimesis Kilisesi) Duvar Resimlerinin Korunmasına İlişkin Öneriler”, Art-Sanat, 3, 2015, 97-108.

Günözü Hande, “Studios Manastırı Kilisesi (İmrahor İlyas Bey Cami) Dış Cephe Sıva Analiz Sonuçları”, Art-Sanat, 2, 2014

Günözü Hande, “Enez Ayasofya Kilisesi (Fatih Cami) Duvar Resimlerinin Sıva Analiz Sonuçlari”, Art-Sanat, 1, 2014, 101-153.

Günözü Hande, Çeşmeli İ., Raimkulov A. , “Güney Sogdiana Bölgesi Guzar Vahası Yalpak Tepe Şehri Harabesi Özbek-Türk Arkeolojik Kazı Çalışması (Özbekistan/Kaşkaderya)”, Türkiyat Mecmuası, 21/1, 2011, 233-265.

HABER

Günözü Hande, Çeşmeli İ., Raimkulov A. , “Özbekistan’Da Guzar Vahası (Güney Sogdiana) Yalpak Tepe Şehir Harabesi 2011 Yılı Özbekistan-Türkiye Uluslararası Ortak Arkeolojik Kazı Çalışması”, Türkiyat Mecmuası, vol.22-Bahar, pp.313-316, 2012

KATILDIĞI SEMPOZYUM, KONFERANS VE ÇALIŞTAYLAR

American Institute for Conservation of Historic and Artistic Work (AIC) , 2009.

“Injection Grouts for the Conservation of Architectural Surfaces”, Working Properties and Performance Characteristics Workshop, 2009.

“Kapadokya Bölgesi Ihlara Vadisi Kireç Bağlayıcılı Duvar Resmi Yapım Teknikleri Üzerine Bir Araştırma”, Bildiri, Ölümünün 50. Yılında Uluslararası M.Fuad Köprülü Sempozyumu Türkoloji ve Beşeri Bilimler Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi, 2016.

ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJELER

1999 yılında, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Veli Sevin ve La Sapience Üniversitesi’nden Prof. Dr. İzabella Genova’nın ortaklaşa yürüttüğü “Mersin Yumuktepe Höyüğü Arkeolojik Kazısı’nda” konservatör olarak görev yaptı.

1999 yılında Kadıköy “Hagia Triada Kilisesi Dış Cephe Konservasyon Çalışması’nda” konservatör olarak görev yaptı.

2000 yılında, Prof. Dr. Ara Altun Başkanlığında yürütülen İstanbul Üniversitesi “İznik Çini Fırınları Kazısı’nda” konservatör olarak görev yaptı.

2000 yılında, (INA) Bodrum Sualtı Arkeoloji Enstitüsü’nde Konservatör Kathy Hall başkanlığında yürütülen “Uluburun Batığı Konservasyon Projesi’nde” (Intern) konservatör olarak görev yaptı.

2001 yılında, (INA) Bodrum Sualtı Arkeoloji Enstitüsü’nde Konservatör Kathy Hall başkanlığında yürütülen “Uluburun Batığı ve Serçe Limanı Batığı Konservasyon Projesi’nde” (Intern) konservatör olarak görev yaptı.

2001 yılında, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sait Başaran başkanlığında yürütülen “Sait Halim Paşa Yalısı Barok Dönem Duvar Kâğıtları Koruma Çalışması’nda” konservatör olarak görev yaptı.

2001 yılında, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Refik Duru ve Prof. Dr. Gülsüm Umurtak başkanlığında yürütülen “Bademağacı Höyüğü Arkeolojik Kazısı’nda” konservatör olarak görev yaptı.

2002 yılında, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sait Başaran başkanlığında yürütülen “Enez Arkeolojik Kazısı’nda” konservatör olarak görev yaptı.

2003 yılında, ARIT (American Reseach Institute in Turkey) desteğindeki projede yardımcı araştırmacı olarak Orta Asya’daki (Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan) arkeolojik çalışmalara katıldı.

2004 yılında, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sait Başaran’ın yürüttüğü, İstanbul Üniversitesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü ile Samsun Arkeoloji Müzesi işbirliği ile gerçekleştirilen “Samsun BT-2 Tümülüsü Duvar Resmi Koruma Çalışması’nda” konservatör olarak görev yaptı.

2005 yılında, Başkanlığını Prof. Dr. Afife Batur’un yaptığı, “Avrupa’dan İstanbul’a Yeni Sanat, 1890-1930 ”, konulu uluslararası katılımlı sergide konservatör olarak görev yaptı. Avrupa’dan İstanbul’a Yeni Sanat (Art Nouveau From Europe To İstanbul 1890-1930), Tarih Vakfı, İstanbul 2005.

2005 yılında, Özbekistan’nın Kaşkaderya Bölgesi Guzar Vahası’nda bulanan Yalpak Tepe Şehir Harabesi’nde, Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Semerkand Yahya Gulomov Arkeoloji Enstitüsü ile İstanbul Üniversitesi’nin ortak yürüttüğü arkeolojik kazı projesinde restoratör-konservatör olarak görev yaptı.

2006 yılında, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sait Başaran başkanlığında yürütülen “Enez Arkeolojik Kazısı’nda” konservatör olarak görev yaptı.

2007 yılında, İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen, “Enez Ayasofya’sı (Fatih Cami) Duvar Resimlerinin Analizleri ve Koruma Önerileri” başlıklı projenin yürütücülüğünü yaptı.

2007 yılında, T.C. Başbakanlık Türk İş Birliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) tarafından sağlanan destek ile Özbekistan’da Guzar Vahası’nda bulunan Yalpak Tepe Şehir Harabesi’nde, Özbekistan Bilimler Akademisi Semerkand Arkeoloji Enstitüsü ile İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ortaklığı ile gerçekleştirilen arkeolojik kazı çalışmaları projesinde restoratör-konservatör olarak görev yaptı.

2008 yılında, T.C. Kültür Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, “Niğde Andabal Kilisesi’nin Duvar Resimlerinin Konservasyonu Projesi’nde”, Konservatör olarak görev yaptı.

2008-2009, Getty Conservation Institute, Science-Field Project Departments (Los Angeles, California, United States); “Injection Grouts for the Conservation of Architectural Surfaces: Research and Evaluation”, projesinde Graduate Intern olarak görev yaptı.

2009 yılında, Getty Conservation Institute, Science-Field Project Departments, “Herculaneum Project” (İtalya), Graduate Intern olarak görev yaptı.

2010 yılında, T.C. Kültür Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, “Niğde Andabal Kilisesi’nin Duvar Resimlerinin Konservasyonu Projesi’nde”, Konservatör olarak görev yaptı.

2011 yılında, T.C. Kültür Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, “Niğde Andabal Kilisesi’nin Duvar Resimlerinin Konservasyonu Projesi’nde”, Konservatör olarak görev yaptı.

2012 yılında, “Kapadokya Bölgesi Duvar Resmi Sıvalarının Korunmasında Kullanılan Enjeksiyon Malzemelerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi” konulu projesi, American Research Institute in Turkey “ARIT” (Türk-Amerikan İlmi Araştırmaları Derneği) tarafından sağlanan “Ilse Hanfmann ve George Hanfmann” araştırma bursu ile desteklenerek Getty Konservasyon Enstitüsü’nde (Los Angeles,Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri) proje yürütücüsü olarak araştırma gerçekleştirdi.

2014-2016 yılında, Vehbi Koç Vakfı Tarafından desteklenen “İstanbul Aya Efemia Kilisesi Duvar Resimleri Koruma Projesi’nde” konservatör olarak görev yaptı.

-2017 yılında, T.C. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP/Proje No. 25258) ve Türk Tarih Kurumu Başkanlığı desteği ile Özbekistan’da Karşi Vahası’nda bulunan Yerkurgan Şehir Harabesi’nde, Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Yahya Gulomov Arkeoloji Enstitüsü ile İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ortaklığı ile gerçekleştirilen arkeolojik kazı çalışmaları projesinin restorasyon-konservasyon yürütücülüğünü yaptı.

BİLİMSEL ÖDÜL

American Research Institute in Turkey “ARIT”   (Türk-Amerikan İlmi Araştırmaları Derneği)  2011. 

EDİTÖRLÜK

Art Sanat Dergisi, 2016-devam ediyor.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, YAYIN KOORDİNATÖRLÜĞÜ, YAYIN KURULU, HAKEM VE DANIŞMA KURULU

Art-Sanat Dergisi, 2014-devam ediyor.

YAYIN KURULU  

Türkiyat Mecmuası, 2016.

YAZI İŞLERİ KURULU

Türkiyat Mecmuası, 2016-devam ediyor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

07/03/2016
1472 defa okundu

İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Horhor Caddesi
Kavalalı Sokak, 5/4, Fatih 34080, İstanbul – TÜRKİYE
Tel: +90-212-440 20 70
E-Mail: turkiyat@istanbul.edu.tr