Yrd. Doç. Dr. Gözde Sazak

 

1

ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ

Unvan, İsim, Soyisim: Yrd. Doç. Dr. Gözde Sazak

Email: sazakgozde@gmail.com

Telefon: 0212 440 00 00/ 27861

Çalışma Alanları: Genel Türk Tarihi, İslam Öncesi Türk Tarihi, Orta Asya Tarihi, Türk Kültür Tarihi.

EĞİTİM 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Doktora, 2014.

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü/ Türk Tarihi

KADiR HAS ÜNİVERSİTESİ, Yüksek Lisans, 2010.

Fen Bilimleri Enst./ Kültür Varlıklarını Koruma ve Restorasyon 

BOĞAZIÇI ÜNİVERSİTESİ, Lisans, 1997.

Eğitim Fakültesi/ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İng)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Auzef II. Lisans Tarih (2012- )

Sertifika

KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, Uzmanlık, (2013)

   Tıp Fakültesi / Psikiyatri ve Psikoaktif Dan. Merk. (Aile Terapistliği)

GÖREV YAPTIĞI ÜNİVERSİTESLER 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Tarihi Böl. Yardımcı Doçent, (2015- )

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Yönetimi Böl. Yardımcı Doçent, (Görevlendirme İle; 2015- )

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/ Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Yönetimi Böl., Yardımcı Doçent, (yarı zamanlı olarak 2014-2015 Güz döneminde)

İDARİ GÖREVLERİ

Enstitü Müdür Yardımcısı, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, (2015- ).

YÖS Azerbaycan Ülke Koordinatörü, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, 2015.

YÖS Azerbaycan Nahçıvan Ülke Koordinatörü, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, 2016. 

YAYINLAR

Kitaplar:

1. Тюркские Мотивы И Символы В Повседневной Жизни
И Искусстве ГунновПеревод Андрея Рублева, Научный редактор русского издания Акиф Фарзалиев, Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета Санкт-Петербург
2014. (Uluslararası)

2. Türk Sembolleri: Hun Dönemi Türk Motif ve Sembollerinin Sanata ve Hayata Yansıması, İlgi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2014.

Tanıtmalar:

  1. Kemal Öke, Derin Tarih, S.37, Nisan 2015. 

Kitap Editörlüğü

  1. Turgut Reis Türk Denizciliği Sempozyumu, Ankara: Turgut Reis Belediyesi Yayınları, 2011. 

Kitap İçinde Bölüm

“Bukhara: The Princess of Cities”, TOURISM IN CENTRAL ASIA: ISSUES AND CHALLENGES, Ed. K. Kantarcı, M. Uysal, V. P. Magnini, Apple Academic Press, Inc., New Jersey 2015. (Uluslararası)

“An Examination Of The Works Of Art That Belong To Volga (İdil) Bulgarian Turks”, LANGUAGE, CULTURE, AND ETHNIC DIVERSITY A Global Perspective, Ed. E. Saritas, Untested Ideas Research Center, New York 2013. (Prof. Dr. Mualla Uydu Yücel ile birlikte) (Uluslararası)

“Arkeolojik Buluntular Üzerinden Türk Hükümdarının Kutsal Eşyaları”, Türk Tarihinde Lider ve Liderlik Anlayışı, Kitabevi, İstanbul 2014, s.13-32. (Ulusal) 

Makaleler:

“Petersburg Ermitage Devlet Müzesindeki Doğu Avrupa Türk Bakiyelerinden İdil-Bulgar Türklerine Ait Eserlerin İncelenmesi”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2014, s. 177-198.

“Varahşa Sarayı Duvar Resimleri”, İ. Ü. Tarih Dergisi, S. 57, Mayıs 2013, s. 1-24.

“Osmanlı Minyatürlerinde Kasaplık, Acta Turcica, Yıl III, S.2, Temmuz 2011, s.53-78. (Zeren ile birlikte)

Konferans, Sempozyum ve Çalıştay Bildirileri (Yayınlar)

“Kartal Ve Çift-Başlı Kartal Motifilerinin Anadolu Selçukluları ve Haçlı ( Bizanslılar) Kültüründeki Yeri Ve Mânâsı Üzerine Kısa Bir İnceleme; A Short Analysis Of The Place And Meaning Of Eagle And Two-Headed Eagle Motifs In Anatolian Seljuks’ And The Crusaders’ (Byzantine) Culture”. Selçuklular & Haçlılar Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi Nisan 2016, (Tam metin bildiri kabul edildi)

“Oğuz Boyları ve Hayat Ağacı Motifinin ve Metafizik Alt Yapısı”, Languages and literatures of the Turkic people” 180th Anniversary of the Department of Turkic Philology at the St. Petersburg State University , Ekim 2015, s. 107-108. (Özet bildiri)

“Suyun Türklerle Buluşmasına Görseller Üzerinden Kısa Bir Bakış”, 2. Turgut Reis Türk Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumu (1-4 Kasım 2013) Bildiriler, Bodrum Belediyesi, Bodrum 2015, s. 159-169.

“Tarihin İlk Müzeleri Kurganlar mı?” Managing The Art An International Conference on Art I, 4- 7 November 2014, Yıldız Teknik Üniversitesi Yay., İstanbul 2014, s. 288-294.

“Ermitage Devlet Müzesinde Yer Alan Bazı Türk Eserleri ve Bu Eserleri Koruyanlar, Some Turkish Artifacts in Ermitage State Museum and Their Keppers”, XI. Milli Türkoloji Kongresi Bildirileri, 11-13 Kasım 2014, İstanbul Belediyesi Yay., C. 2, İstanbul 2015, s. 181-195.

“Osmanlı Minyatürlerinde Türk Denizciliği”, I. Turgut Reis Türk Denizcilik Tarihi Sempozyumu 27-28 Mayıs 2011 Turgutreis, Bodrum, Turgutreis Belediyesi Kültür ve Sanat Yayınları, Ankara 2013, s. 164-183.

“Osmanlı Minyatürleri Üzerinden Türk-İran Siyasi İlişkilerine Bir Bakış”, Ordu Üniversitesi Güney Kafkasya Halkları Dil Tarih Kültür İlişkileri Uluslararası Bilgi Şöleni, Ordu 25-28 Kasım 2010, s. 351-394. 

Katıldığı Sempozyum, Konferans ve Çalıştaylar

Konferans, “Hayat Noktaları Birleştirmektir”, Kalem Vakfı Lisesi, Ocak 2016.

Konferans, “Türkistan Coğrafyasındaki Arkeolojik Buluntular”, Kadıköy Türk Ocağı, 4 Aralık 2015.

Seminer Dersi, “Türk Arkeoloji ve Kutsal Eşyaları”, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Medeniyet ve Toplum Rektörlük Dersi, 4 Mayıs 2015 Küçükyalı, İstanbul.

Seminer Dersi, “Türk Arkeoloji ve Kutsal Eşyaları”, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Medeniyet ve Toplum Rektörlük Dersi, 5 Mayıs 2015 Sütlüce, İstanbul.

Konferans, “Meslek Olarak Akademisyenlik”, Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi, Nisan 2015.

Eğitim Konferansı, “ Empati”, Vakıflar İstanbul Bölge Müdürlüğü, Mayıs 2010. 

Diğer Yayınlar

“Modern Müzeler & Üç Boyutlu Gözlükle “Görmek”. Trend Setter İstanbul, Ocak 2015, s. 93.

“Materyalist Hayatın Çekiminde Bükülen ve Hızlanan Zaman”, Trend Setter İstanbul, Aralık 2014, s. 120.

“Türklerin Çin’deki Hazineleri”, Trend Setter İstanbul, Kasım 2014, s. 112.

“Belçika’dan İtalya’ya”, Trend Setter İstanbul, Ekim 2014, s. 100.

“2000 Senelik Tablet Bilgisayar”, Trend Setter İstanbul, Eylül 2014, s. 105.

“Zaman Makinesinde Görmek İstediğim Kahraman”, Trend Setter İstanbul, Ağustos 2014, s. 96.

“Hayat Bir An”, Trend Setter İstanbul, Temmuz 2014, s. 88. 

Dergi Editörlüğü ve Hakemlikler

Yayın Kurulu Üyesi, Türkiyat Mecmuası, (2015- )

Hakem Kurulu Üyesi, Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, (2015-

Hakemlik, Türkiyat Mecmuası, Haziran 2015 Sayısı. 

Sanat ve Tasarım Etkinlikleri

“Bilge Kağan’ın Doğumu”, Kısa Film ve Belgesel, Yönetmen, 2013.

“Cumhuriyet Evi”, Kısa Film ve Belgesel, Yönetmen, 2009. 

Konferans İdari/ Akademik Görevler

Bilim Kurulu Üyesi, I. International Thessaloniki Art & Design Symposium Thessaloniki / GREECE, Yıldız Technical University & Boğaziçi University, 03-06 March 2016. 

Düzenleme Kurulu Üyesi, Vefatının 50. Yılı Anısına Uluslararası Mehmet Emin Buğra Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi & Doğu Türkistan Vakfı, Ekim 2015.

Oturum Başkanı, Managing The Art An International Conference on Art I, Yıldız Technical University, 4- 7 November 2014.

Düzenleme Kurulu Üyesi, 2. Turgut Reis Uluslararası Türk Denizcilik Tarihi Kongresi, 1-4 Kasım 2013.

Düzenleme Kurulu Üyesi & Sekretarya, 1. Turgur Reis Türk Denizcilik Tarihi Sempozyumu, Marmara Üniversitesi & Bilecik Üniversitesi & Turgut Reis Belediyesi, 27-28 Mayıs 2011.

PROJELER

“Oğuz Boyları ve Hayat Ağacı Motifinin Metafizik Arka Planı, Oguz Tribes and The Metaphysical Background of The Tree of Life”, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, Proje No: 57562 27.09.2015-28.10.2015 (Ulusal)

“Hun Dönemi Türk Motif ve Sembollerinin Sanata ve Hayata Yansıması”, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yönetici, Proje No: 17075, 20.03.2012-22.04.2014 (Ulusal)

“Ermitage Devlet Müzesindeki Doğu Avrupa ve Kadkaslar Coğrafyası İslam Öncesi Türk Eserleri Sergi Envanteri Projesi”, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Proje Koordinatör yardımcısı, 22.02.2012-15.07.2013 (Ulusal) 

 

YÖNETTİĞİ TEZLER 

Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı

Emrah Ertaş, Asya Hun Devleti Döneminde Tekstil Materyalleri ve Giyim Kuşam, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, 2015-

Bilimsel Ödüller

Takdirname, “Hun Dönemi Türk Motif ve Sembollerinin Sanata ve Hayata Yansıması” adlı doktora tezi ile St. Petersburg Devlet Üniversitesi & St. Petersburg Şarkiyat Enstitüsü, Rusya 2014.

Fahri Profesörlük, Smolnıy Institute St. Petersburg, Rusya Federasyonu, 2015.

VERDİĞİ DERSLER  

2015-2016

Bahar             Türkistan Coğrafyasındaki Türk Kültür Bakiyeleri (Doktora)

                        Tez Seminer & Uygulama (Y. Lisans)

                        Oğuzlar Kültür Tarihi (Lisans)

                        Sanat Yönetimi ve Çağdaş Sanat Pratiği II (Lisans)

                        Sanat ve Kültür Kurumları Yönetimi (Lisans)     

 

Güz                 Doğu Avrupa Türk Tarihi (Doktora)

                        Türk Tarihine Giriş (Doktora)

                        Tez Seminer & Uygulama (Y. Lisans)

                        Oğuzlar (Lisans)

                        Sanat Yönetimi ve Çağdaş Sanat Pratiği I (Lisans)

                        Koleksiyon Yönetimi (Lisans)

2014-2015

Bahar             Sanat Yönetimi ve Çağdaş Sanat Pratiği II (Lisans)

                        Koleksiyon Yönetimi (Lisans)

                        Müzayedecilik Yönetimi (Lisans)

 

Güz                 Sanat Yönetimi ve Çağdaş Sanat Pratiği I (Lisans)

                        Gösteri ve Sergileme Teknikleri (Lisans)

10/03/2016
2334 defa okundu

İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Horhor Caddesi
Kavalalı Sokak, 5/4, Fatih 34080, İstanbul – TÜRKİYE
Tel: +90-212-440 20 70
E-Mail: turkiyat@istanbul.edu.tr