Arş. Gör. Filiz Ferhatoğlu

6

Unvanı, Adı, Soyadı: Arş. Gör. Filiz Ferhatoğlu

Email: filizferhatoglu@gmail.com /filizfer@istanbul.edu.tr

Telefon: o212 440 00/ 26656

Çalışma Alanları: Yeni Türk Edebiyatı, Süreli Yayınlar, Kadın Çalışmaları, Oryantalizm-Oksidentalizm

ÖĞRENİM DURUMU

Lisans: Türk Dili ve Edebiyatı, Boğaziçi Üniversitesi, 2002-2008.

Yüksek Lisans: Yeni Türk Edebiyatı, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2009-2012.

Yüksek Lisans Tezi: “Sabah Gazetesi (1876- 1877) İnceleme- İndeks ve Seçilen Metinlerin Latin Harflerine Aktarımı”, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temmuz 2012. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ali Yıldız)

Doktora: Yeni Türk Edebiyatı, Marmara Üniversitesi, 2012-

GÖREV YAPTIĞI KURUMLAR

İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, 2010-….

YAYINLAR 

Makaleler

“The Structure of ‘Maârif Mecmuası’ as a Media Unit and The Night Life in 1890’s in İstanbul”, International Journal of Turcologia, Vol.VI-N.11 Spring 2011, Paris, p.25-42.
“Ahmet Muhip Dıranas ve Hizmet Gazetesi”, Ahmet Muhip Dıranas, Ed. Bahriye Çeri Alemdar, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2013, s.339-368.
“Bulgaristan Türk Basınının Önemli Simalarından Mehmet Behçet Perim ve Altın Kalem Mecmuası”, Türk-Bulgar İlişkileri Üzerine Makaleler, Ed.Yeliz Okay, İstanbul: Doğu Kitabevi, 2013, s.99-111. 

Yayımlanmış Bildiriler

“Her Doğu Şehri Birbirine Benzer: Mark Twain’in TÜRKİYE SEYAHATİ Kitabının Oryantalist Söylemleri”, III. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi 2010 Bildiriler, C.1, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2012, s.719-725.

“Günümüz Türk Romanlarında Sufizm Öğretilerinin Kullanılması”, International Journal of Social and Economic Sciences, 2(I), 2011, s.47-58. (Esra Akpınar ile birlikte)
“Şemseddin Sami ve Sabah Gazetesi (1876-1877)”, XI. Milli Türkoloji Kongresi Bildirileri 11-13 Kasım 2014, C.1, İBB Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, İstanbul, 2015, s.321-340.

“Öteki Olan Doğulunun Batılı Özneye Karşı Mücadelesi: Turgut Reis”, Doğu Edebiyatında Batı/ Batı Edebiyatında Doğu Sempozyum Bildirileri, 2015, s.375-383.

Katıldığı Sempozyum, Konferans ve Çalıştaylar

“Erkekliğin Kadın Üzerinden Kurulumu: Kemal Tahir’in Karılar Koğuşu Romanında Toplumsal Kadın Algısı”, 1. Kadın Araştırmaları Sempozyumu, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAM), 6-8 Mart 2012, Eskişehir.

“Her Doğu Şehri Birbirine Benzer: Mark Twain’in TÜRKİYE SEYAHATİ Kitabının Oryantalist Söylemleri”, III. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi 2010, 20-22 Eylül 2010, İstanbul.

“Günümüz Türk Romanlarında Sufizm Öğretilerinin Kullanılması”, I. Uluslararası Türkçe Konuşan Öğrenciler Kongresi, 12-14 Mayıs 2011, Karaman. (Esra Akpınar ile birlikte)

“Şemseddin Sami ve Sabah Gazetesi (1876-1877)”, XI. Milli Türkoloji Kongresi, 11-13 Kasım 2014, İstanbul.

“Öteki Olan Doğulunun Batılı Özneye Karşı Mücadelesi: Turgut Reis”, Doğu Edebiyatında Batı/Batı Edebiyatında Doğu, Krakow, 25-30 Haziran 2015, POLONYA.

Editörlük 

Milli Türkoloji Kongresi 11-13 Kasım 2014 Bildirileri, 2 cilt, İBB Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, 2015, İstanbul.

Yayın Kurulu ve Dergi Yöneticiliği

Türkiyat Mecmuası Yayın Kurulu Üyeliği – Yıl: 2011  C.21/Bahar, C.21/Güz

Türkiyat MEcmuası Dergi Yöneticiliği-Yıl: 2011  C.21/Bahar, C.21/Güz

11/03/2016
1595 defa okundu

İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Horhor Caddesi
Kavalalı Sokak, 5/4, Fatih 34080, İstanbul – TÜRKİYE
Tel: +90-212-440 20 70
E-Mail: turkiyat@istanbul.edu.tr