Arş. Gör. Emine Temel

13083209_10154076789102380_6964229023905028253_n

ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ

Unvan, İsim, Soyisim:  Arş. Gör. Emine TEMEL

E-mail:  emine.temel@istanbul.edu.tr, emine-1@hotmail.com

Dahili Telefon: 0212 440 00 00/ 26657

Çalışma Alanları: Köktürkçe, Eski Uygur Türkçesi, Doğu Türkçesi, Sözcük Öbekleri,  Cümle Bilgisi

EĞİTİM

DOKTORA

MARMARA ÜNIVERSITESI, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı  Anabilim Dalı, Türk Dili Bilim Dalı (2013 –  )

YÜKSEK LISANS

MARMARA ÜNIVERSITESI, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Türk Dili Bilim Dalı (2011-2013)

LISANS                         

YEDITEPE ÜNIVERSITESI, Eğitim Fakültesi, OÖ Sosyal Al. Eğitimi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (YÖK Burslu) (2007-2011) 

GÖREV YAPTIĞI KURUMLAR

İSTANBUL ÜNIVERSITESI, TÜRKIYAT ARAŞTIRMALARI ENSTITÜSÜ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI – Araştırma Görevlisi (2016 – )

İDARÎ GÖREVLERİ

 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ, Türkiyat  Mecmuası Yazı İşleri ve Web Sorumlusu, 2016-

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, YÖS 2017 ORTA ASYA BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ, Kazan Bölgesi Koordinatör Yardımcısı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, YÖS 2016 ORTA ASYA BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ, Bakü Bölgesi Salon Başkanı

YAYINLAR

KİTAPLAR

Kitap İçinde Bölüm

Temel, Emine, “Ocak Sözünün Kökeni, Türevleri ile Farklı Dil, Lehçe ve Ağızlardaki Kullanım Şekilleri”, Ekmek Kitabı, (Editör: Emine Gürsoy Naskali), Kitabevi Yayınları, İstanbul 2014, s. 301-317.

Temel, Emine, “Türkçe Yem Kelimesi Üzerine”, Balık Kitabı, (Editör: Emine Gürsoy Naskali), Kitabevi Yayınları, İstanbul 2015, s. 439-462.

MAKALELER

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Temel, Emine, “Ahmet Bican Ercilasun, Ziyat Akkoyunlu, Kâşgarlı Mahmud Dîvânu Lugâti’t-Türk Giriş-Metin-Çeviri-Notlar-Dizin, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2015, CXXI+995 s., 1 Harita (s. 10-11)”, Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, II/1, Sonbahar 2015, s. 155-160.

Temel, Emine, “Eski Uygur Türkçesi Dönemine Ait İki Mektup Örneği”, Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, II/2, Sonbahar 2015, s. 127-141.

Uluslararası Hakemli Dergide Yayımlanan Makaleler

Temel, Emine, “Bilge Kağan Âbidesi’nde Niteleme Sıfatları”, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi International Journal of Social and Economic Sciences 1 (1), 2011, s. 47-57. [www.nobel.gen.tr]

Temel, Emine, “Lutfî Divanında Tekrar Grupları”, Türkiyat Mecmuası, c. 26/1, İsranbul 2016, s. 283-299.

Temel Emine, “Meymûne Banu Hikâyesi”, Türkiyat Mecmuası, c. 26/2, İstanbul 2016, s. 385-463.

YAYIMLANMIŞ BİLDİRİLER:

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Temel, Emine, “Modern Ermenicenin Söz Varlığında Türkçe Ödünçleme Sözcüklerin Kavram Alanlarına Göre Sınıflandırılması”, İstanbul Kültür Üniversitesi III. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi TUDOK 2010, C. II, S. 2, 20-22 Eylül, İstanbul 2010, s. 1399-1405.

Temel, Emine, “Bilge Kağan Âbidesi’nde Tekrar Grupları”, İstanbul Kültür Üniversitesi V.  Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi TUDOK 2014, 23-24 Haziran, İstanbul 2014, s. 111-131.

KATILDIĞI SEMPOZYUM, KONFERANS VE ÇALIŞTAYLAR

Temel, Emine, Bir 19. Yüzyıl Osmanlısı Ubeydullah Efendi’nin Batı İzlenimleri, Yeditepe Üniversitesi, Edebiyatta Buluşma I – İstanbul’dan Dünyaya Bakış Öğrenci Sempozyumu 10-11 Mayıs, İstanbul 2010.

Temel, Emine, “Modern Ermenicenin Söz Varlığında Türkçe Ödünçleme Sözcüklerin Kavram Alanlarına Göre Sınıflandırılması”, İstanbul Kültür Üniversitesi III. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi TUDOK 2010, C. II, S. 2, 20-22 Eylül, İstanbul 2010, s. 1399-1405.

Temel, Emine, “Bilge Kağan Âbidesi’nde Niteleme Sıfatları”, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi International Journal of Social and Economic Sciences 1 (1), 2011, s. 47-57. [www.nobel.gen.tr]

Temel, Emine, “Eski Uygur Türkçesi Dönemine Ait İki Mektup Örneği”,  Yeditepe Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Edebiyatta Buluşma III “Edebiyatımızda Mektup” Öğrenci Sempozyumu, 7-8 Mayıs, İstanbul 2012.

Temel, Emine, “Bilge Kağan Âbidesi’nde Tekrar Grupları”, İstanbul Kültür Üniversitesi V.  Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi TUDOK 2014, 23-24 Haziran, İstanbul 2014, s. 111-131.

Temel, Emine, “Heydér Baba’ya Selâm Şiirinde Edat Gramer Kategorisi, VII. Uluslararası Genç Türkologlar Sempozyumu, 21-23 Nisan, Bişkek 2016.

EDİTÖRLÜK

Geçmişten Geleceğe Hoca Ahmed Yesevî Uluslararası Sempozyumu, 26-28 Eylül, 1. Cilt, ŞenYıldız Yayıncılık, İstanbul 2016.

Geçmişten Geleceğe Hoca Ahmed Yesevî Uluslararası Sempozyumu, 26-28 Eylül, 2. Cilt, ŞenYıldız Yayıncılık, İstanbul 2016.

PROJELER                                            

Tokyo Yabancı Diller Üniversitesi ile 2005 yılından bu yana yapılan ve Japonya, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Çince (Taiwan), Malayca gibi diller arasında Türkçenin de yer aldığı “Uluslararası Sözlü Dil Derlemi (Multilingual Spoken Corpus) Oluşturma Projesi”nde aktif rol üstlenerek ses kaydı ve transkripsiyon çalışmalarını başarıyla yerine getirmiştir. (2013)

[Proje Yürütücüsü: Prof. Yuji Kawaguchi, TUFS – Tokyo University of Foreign Studies][Multilingual Corpus Projesinin İnternet Sitelerinin Adresleri:http://www.coelang.tufs.ac.jp/multilingual_corpus/tr         http://cblle.tufs.ac.jp/assets/files/publications/working_papers_09/section/165-184.pdf]

 

 

 

11/03/2016
1868 defa okundu

İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Horhor Caddesi
Kavalalı Sokak, 5/4, Fatih 34080, İstanbul – TÜRKİYE
Tel: +90-212-440 20 70
E-Mail: turkiyat@istanbul.edu.tr