Yrd.Doç.Dr. Esra Özsüer

esra-ozsuer-resim

ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ

Unvan, İsim, Soyisim: Yrd.Doç.Dr. Esra Özsüer

 Email: ozsueresra@gmail.com

Telefon: 0212 440 00 00/ 26657 

Çalışma Alanları: Türk-Yunan Siyasi Tarihi, Milli Mücadele Dönemi, Türk-Yunan İlişkileri, Öteki, Kimlik, İmaj, Balkan Milliyetçiliği 

EĞİTİM  

Doktora

ATİNA PANTEİON ÜNİVERSİTESİ, Siyaset Bilimi ve Tarih, 2015 

Yüksek Lisans

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Bölümü, 2008 

Lisans

ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Ç. Yunan Dili ve Edebiyatı, 2001 

Lisans

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ, Sanat Tarihi ve Arkeoloji, 1995-1997

SERTİFİKA

ATİNA KAPODİSTRİAN ÜNİVERSİTESİ- Çağdaş Yunan Tarihi Sertifikası, Prof. Dr. Evanthios Hatzıbasıleıou – 2014

ATİNA KAPODİSTRİAN ÜNİVERSİTESİ- Çağdaş Yunan Aydınlanma Dönemi Sertifikası, Prof. Dr. Pashalis Kitromilidis – 2014

YAYINLAR

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Özsüer, E., “Türk-Yunan İlişkilerinde Biz ve Öteki Önyargıların Dinamikleri”, Avrasya İncelemeleri Dergisi, Sayı:2, İstanbul 2012, s. 269-309.

Özsüer, E., “Tarıhın “Ötekı” Yüzü: Türkıye Ve Yunanıstan Örneğınde Tarıhı Yenıden Algılamak, Türk Tarihi Eğitimi Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2015, s. 165-201. 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Özsüer, E., “Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Rum Gazetesi Apoyevmatini” Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi Sayı 20, İstanbul 2011, s. 161-185.

Özsüer, E.,  “Kavafis’in Şiirlerinde Tarihi Algılamalar” Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi Sayı 21, İstanbul 2012, s. 177-207. 

Ulusal Dergi ve Gazetelerde Yayınlanan Makaleler

Özsüer, E.,  Apoyevmatini Gazetesi, 12 Haziran 2012 tarihli köşe yazısı. “Büyük Şehrin Küçük Soluğu: Apoyevmatini” Yunanca ve Türkçe dillerinde yayınlanmıştır.

Özsüer, E.,  Yunanistan’daki tarihi DeJa Vu: Syriza, Hazar Stratejisi Enstitüsü Dergisi, Mart 2015, Sayı 28, s.32-38

Özsüer, E., İmerisia Gazetesi (Yunanistan), 30-31 Ocak 2016 tarihli köşe yazısı, “Gıaurides kata apiston sta ellinika ke turkika vivlia”,  s. 55. 

KİTAPLAR

Telif (Yurtiçi):

Özsüer, E., “Türkiye’de Çok partili Hayata Geçiş Sürecinde Rum Cemaati ve Apoyevmatini Gazetesi” Yüklem Yayınları, ISBN-978-605-63256-0-1, Ankara 2012

Τουρκική ΓραμματικήTourkiki Grammatiki (Yunanlılar için Türkçe Dilbilgisi), Perugia Yayınları, Atina, 2011. Kitap çalışmasına katılım.

Çeviri(Yurtiçi):

Kostas Tahçis, Arta Kalan (Ta Resta), İstos Yayınevi, ISBN-9786054640065 Ocak 2013. Çeviri dili, Yunancadan Türkçeye.

Dimitris Chrıstopoulos, Ankara Katliamında Ölen 100 KişiyeYunanistan Gözünden Bakmak 

http://bianet.org/bianet/siyaset/168943-ankara-katliaminda-olen-100-kisiye-yunanistan-gozunden-bakmak 

Dimitris Chrıstopoulos, Never Again? 

http://www.radikal.com.tr/yenisoz/never_again-1213467 

ULUSLARARASI VE ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

Özsüer, E., “Yazarın kişiliği, yaşamından izler öyküye ne kadar giriyor?” (Kostas Tahçis’in Hayatı ve Öykülerindeki İzleri), 13. Uluslararası Ankara Öykü Günleri, 2 Mayıs 2013, Ankara. 

Özsüer, E., “Son Dönem Yunan Öykücülüğü” 13. Uluslararası Ankara Öykü Günleri, 5 Mayıs 2013, Ankara.

Özsüer, E., “Ο Κ.Π. Καβάφης σήμερα και αύριο”, 150 Χρόνια Ο Κ. Π. Καβάφης Μαθητικό Συνέδριο, (150. Yılında Şair Konstantinos Kavafis Uluslararası Sempozyumu – Kavafis’in Bugünü Ve Yarını)  11-14 Nisan 2013, İstanbul

Özsüer, E., “Evaluation of Negative İmage of Turks in Children History Books in Greece” Doğunun Batısı Batının Doğusu  Uluslar arası Balkanlar Konferansı, 5-8 Haziran 2013, Prizren-Kosova.

Özsüer, E., The Historical Role of Patriarchate of Istanbul in Balkan Orthodox Churces” 3.Uluslararası Balkan Konferansı IBAC 2013, 10-13 Ekim 2013, Saraybosna, s. 240-261.

Özsüer, E., “Türkiye ve Yunanistan’daki Önyargılar ve Öteki”, İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü, 17 Nisan 2013.

Özsüer, E., “Yunan Ekonomik Krizi Sonrasında Avrupa İmajı: Yunanistan ve değişen Batı Algısı”, Avrasya Coğrafyasında Türk ve Yunan Politikası, İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü, 05 Mart 2014.

Özsüer, E, Turkish Image İn The Revolution And Other Fiction Of Greece Cinema” III. European Conference On Socıal And Behavıoral Scıences Sapıenza Unıversıty, 06-08 Şubat 2014, Roma-İtalya.

Özsüer, E, 19. yy Avrupa Romantik Akımının 1821 Yunan İsyanı Üzerindeki Siyasi ve Kültürel Etkileri”, UBTAS III. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 22-26 Nisan 2015, Bükreş-Romanya.

Özsüer, E, I. Dünya Savaşı’nda Yunanistan’ın Tarafsızlığına Karşı Venizelos-“Entente Cordiale” İşbirliği Ve Propaganda Çalışmaları”, Türk Tarih Kurumu Uluslararası I. Dünya Savaşı Sempozyumu, 12-14 Kasım 2015, İzmir.

Özsüer, E., Balkan Savaşı’ndan Lozan’a Yunanistan’da Ekalliyet Sorunu ve Müslüman Nüfus: “kökünden sökülmek ya da göç etmek”, I. Dünya Savaşı’nın 100. Yılında Balkanlar ve Göç Uluslararası Kongresi, 2-4 Aralık 2015, İstanbul.

Özsüer, E., Birinci Dünya Savaşı Süresince Yunanistan’da Yaşanan Siyasi Kutuplaşma ve İç Çatışma: Kasım Olayları”, 100. Yılında Çanakkale Cephesi ve Küresel Sonuçları, 9-13 Aralık 2015, Üsküp-Manastır, Makedonya

Özsüer, E., “Eleftherios Venizelos ve Kıbrıs Sorunu: Megali İdea’dan Yeni bir Politik Dönemece”, I. Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu, 11-13 Nisan 2016, Lefkoşa-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

Özsüer, E., “Türkiye’de Popüler Tarih” Tarihyazımı Çalıştayları-IV, 15-16 Nisan 2016, Kocaeli

ALDIĞI ULUSLARARASI BURSLAR

1999 – Atina Kapodistrian Üniversitesi-Tiespa (Υunan Dili Ve Medeniyeti Eğitim Bursu)

2001 – Rodos Ege Üniversitesi (Υunan Dili Ve Medeniyeti Eğitim Bursu)

2009 – Atina Kapodistrian Üniversitesi-Thiespa (Υunan Dili Ve Medeniyeti Eğitim Bursu)

2010 – Selanik Institute For Balkan Studies (Υunan Dili Ve Medeniyeti Eğitim Bursu)

2013 – Atina Panteion Üniversitesi Doktora Araştırma Bursu – 3 Ay

2014 – Atina Panteion Üniversitesi Doktora Araştırma Bursu – 3 Ay

2015- Atina Küçük Asya Araştırma Merkezi Misafir Araştırmacı – 1 Ay

 

28/03/2016
3073 defa okundu

İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Horhor Caddesi
Kavalalı Sokak, 5/4, Fatih 34080, İstanbul – TÜRKİYE
Tel: +90-212-440 20 70
E-Mail: turkiyat@istanbul.edu.tr