İstanbul Üniversitesi
http://turkiyat.istanbul.edu.tr/?p=11030
Export date: Thu Nov 23 9:24:16 2017 / +0000 GMT


Madalyonun iki yüzü: Türkçe ve Yunanca Kitaplarda Tarihi Mitlerin Oluşturulması. 

Periplous Yayınları

Atina 2016


Bu araştırmanın amacı Türkiye ve Yunanistan'daki çocuklara yönelik tarih kitaplarında "Ben" ve "Öteki" kurgusunun nasıl şekillendiğine dair analizin yapılmasıdır.