Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tez Savunmaları

Orhan Gözübüyük Yüksek Lisans Tez Savunması

Kerem Yapar Yüksek Lisans Tez Savunması

Mulabdiç Yüksek Lisans Tez Savunması

Ahmet Karaca Yüksek Lisans Tez Savunması

Meral Aydın Yüksek Lisans Tez Savunması

Akter Metehiu Yüksek Lisans Tez Savunması

Sema Taşkın Yüksek Lisans Tez Savunması

Eren Yavuz Yüksek Lisans Tez Savunması

07/07/2016
1741 defa okundu

İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Horhor Caddesi
Kavalalı Sokak, 5/4, Fatih 34080, İstanbul – TÜRKİYE
Tel: +90-212-440 20 70
E-Mail: turkiyat@istanbul.edu.tr