Meral Aydın Yüksek Lisans Tez Savunması

Danışmanlığını Doç. Dr. İbrahim Çeşmeli’nin yaptığı Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencimiz Meral Aydın 28.06.2016 tarihinde “Çağdaş Ebru Sanatında Resimsel Figüratif Çalışmalar Yapan Sanatçılar ve Eserleri” başlıklı tezini savunmuştur. Birinci bölümde “Ebru Sanatı ve Uygulama Teknikleri” başlığı altında Ebru sanatının tarihçesi, klasik ve çağdaş Ebru kavramları ve aralarındaki farklar, ikinci bölümde ise “Çağdaş Ebru Sanatında Resimsel Figüratif Çalışmalar” yapan sanatçıların hayatı ve çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde çağdaş Ebru sanatçılarının eserlerinden örnekler yer almaktadır.

IMG_0180 IMG_0181

IMG_0182 IMG_0187

07/07/2016
1269 defa okundu

İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Horhor Caddesi
Kavalalı Sokak, 5/4, Fatih 34080, İstanbul – TÜRKİYE
Tel: +90-212-440 20 70
E-Mail: turkiyat@istanbul.edu.tr