Sema Taşkın Yüksek Lisans Tez Savunması

Danışmanlığını Doç. Dr. Abid Nazar Mahdum’un yaptığı Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencimiz Sema Taşkın 30.06.2016 tarihinde “Şemseddin-i Sivasî’nin Menâkıb-ı Çeharyâr-ı Güzin İsimli Eserinin İncelenmesi” başlıklı tezini savunmuştur. Birinci bölümde Şemseddin-i Sivasî’nin hayatı, tarikatı ve tarikat silsilesi, manzum ve mensur eserleri hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde Menâkıb-ı Çeharyâr-ı Güzin isimli eserin Türkiye’de ve Yurtdışında bulunan nüshalarından, eserin muhtevası, dil ve üslup özellikleri ve eserin kaynaklarından bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde eserin tenkidli metni yer almaktadır.

IMG_0246 IMG_0248

IMG_0249 IMG_0251

07/07/2016
1242 defa okundu

İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Horhor Caddesi
Kavalalı Sokak, 5/4, Fatih 34080, İstanbul – TÜRKİYE
Tel: +90-212-440 20 70
E-Mail: turkiyat@istanbul.edu.tr