İstanbul Üniversitesi
http://turkiyat.istanbul.edu.tr/?p=11232
Export date: Tue Jan 23 21:56:40 2018 / +0000 GMTART-SANAT 2016/ SPECIAL ISSUE OF THE INTERNATIONAL VIRTUAL FORUM–ISTANBUL 2016: HUMANITARIAN ASPECTS IN GEOCULTURAL SPACE (PDF)

ART-SANAT 2016/ ULUSLARARASI SANAL FORUM İSTANBUL 2016: JEO-KÜLTÜREL ALANDA İNSANİ YAKLAŞIMLAR ÖZEL SAYISI (PDF)

TÜBİTAK-ULAKBİM DergiPark Açık Dergi Sistemleri (Özel Sayı)

TÜBİTAK-ULAKBİM JournalPark Open Journal Systems (Special Issue)

THE INTERNATIONAL VIRTUAL FORUM–ISTANBUL 2016: HUMANITARIAN ASPECTS IN GEOCULTURAL SPACE

ULUSLARARASI SANAL FORUM İSTANBUL 2016: JEO-KÜLTÜREL ALANDA İNSANİ YAKLAŞIMLAR

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ ФОРУМ –СТАМБУЛ 2016: ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ В ГЕОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

ABD, Çek Cumhuriyeti, Ermenistan, Güney Kore, İtalya, Japonya, Rusya, Slovakya ve Türkiye'nin bilimsel işbirliği ile hazırlanan “Aydın Toplumların Uzaktan Eğitim ve Bilim Alanı Oluşturma” adlı projenin “Jeo-Kültürel Alanda İnsani Yaklaşımlar” başlıklı VIII. Uluslararası Sanal Forum İstanbul 2016, 01-06 Ekim 2016 tarihleri arasında, dünya kültür mirasının en önemli kentlerinden biri olan İstanbul'da, ülkemizin en köklü bilim merkezlerinden biri olan İstanbul Üniversitesi'nde düzenlendi.


Uluslararası Foruma kabul edilmiş farklı ülkelerden (Güney Kore, Kırgızistan, Kazakistan, Gürcistan, Belarus Cumhuriyeti, Slovakya, Ukrayna, Rusya, Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, Makedonya, İtalya, Litvanya, Çin Halk Cumhuriyeti, Ermenistan ve Türkiye)  bilim adamlarına ait 106 bildiri, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü  Sanat Tarihi Anabilim Dalı yayını olan Art-Sanat dergisi özel sayısında yayınlanmıştır.


Forum Düzenleme Kurulu


Düzenleme Kurulu:


Prof. Dr. Emine İnanır, Türkiye


Prof. Dr. Gönül Uzelli, Türkiye


Prof. Dr. Türkan Olcay, Türkiye


Prof. T.R. Beyer, ABD


Prof. M. Kitadze, Japonya


Prof. Raisa Kulkova, Güney Kore


Prof. Svetlana Minasyan, Ermenistan


Prof. Yelena Tsiprianova, Slovakya


Doç. Dr. İbrahim Çeşmeli, Türkiye


Yrd. Doç. Dr. Korhan Korbek, Türkiye