“Geçmişten Geleceğe Hoca Ahmed Yesevî” Uluslararası Sempozyumu 26-28 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlendi/ “The International Symposium of Khoja Ahmed-i Yasawi: From Past to Present” was held on 26-28 September 2016

The International Symposium of Khoja Ahmed-i Yasawi: From Past to Present was  held on 26-28 September 2016

Geçmişten Geleceğe Hoca Ahmed Yesevî Uluslararası Sempozyumu 26-28 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlendi.

The International Symposium of Khoja Ahmed-i Yasawi: From Past to Present was  held on 26-28 September 2016 in Istanbul. The symposium was organised by the Faculty of Letters, and the Research Institute of Turkology, Istanbul University (Turkey) and Abay University and Turkish Academy (Kazakhstan) and the Istanbul Branch of the Turkish Hearths.

Geleceğin geçmişle inşa edilmesi fikrinden yola çıkılarak günümüz problemlerinin giderilmesine katkı sağlaması amacıyla İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ve İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Abay Üniversitesi (Kazakistan), Türk Akademisi (Kazakistan) ve Türk Ocakları İstanbul Şubesi’nin ortaklaşa olarak düzenlediği “Geçmişten Geleceğe Hoca Ahmed Yesevî Uluslararası Sempozyumu”, 26-28 Eylül 2016 tarihleri arasında Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Sempozyum, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Hayati Develi, Türk Ocakları İstanbul Şube başkanı Dr. Cezmi Bayram, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü müdürü Prof. Dr. Fikret Turan, Abay Üniversitesi Rektör Yardımcısı Gabit Kenjebayev, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali, Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler ve Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar Rızayev’in açılış konuşmaları ile başladı.

Türk milletinin teşekkülünde ve maneviyatında önemli bir yere sahip olan Hoca Ahmed Yesevi’nin yetiştiği ortam, hayatı ve eserlerinin yanı sıra din, insan, toplum ve dünya görüşü hususunda ortaya koyduğu fikirlerin tartışıldığı sempozyumda 3 gün boyunca toplam 27 oturumda 98 bildiri sunuldu. Edebiyat, dil, felsefe, tarih, sosyoloji gibi pek çok farklı alandan katılan değerli akademisyenlerin yaptıkları konuşmalarda Hoca Ahmed Yesevi’nin öğretilerinin geleceğimiz için ışık tutması ve Yeseviliğin kültürel ve fikrî mirasımızda önemini unutmamamız gerektiği hususları dile getirildi.

image1 (5)image7image2 image4image5 image6image8

30/09/2016
1007 defa okundu

İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Horhor Caddesi
Kavalalı Sokak, 5/4, Fatih 34080, İstanbul – TÜRKİYE
Tel: +90-212-440 20 70
E-Mail: turkiyat@istanbul.edu.tr