İstanbul Üniversitesi
http://turkiyat.istanbul.edu.tr/?p=11291
Export date: Mon Feb 19 12:09:33 2018 / +0000 GMT

“TÜRKOLOJİ'NİN ÖNCÜLERİ” TOPLANTILARI


Türkoloji'nin önde gelen akademisyenlerinin konuşmacı olarak katıldıkları “Türkoloji'nin Öncüleri” başlıklı toplantıların ilki 12 Ekim 2016 tarihinde rektörlük binasındaki mavi salonda Enstitümüz'ün eski müdürlerinden Prof. Dr. A. Mertol Tulum'un konuşmasıyla gerçekleştirildi.


Çok sayıda akademisyen ve öğrencinin ilgiyle takip ettiği “Türkoloji'nin Öncüleri” toplantılarının ilki, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fikret Turan ve İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk'un açılış konuşmaları ile başladı.


Prof. A. Mertol Tulum, konuşmasında Klasik Osmanlı Türkçesinin yapısı, metin neşri, Batılı bilim adamlarının Türkoloji çalışmaları, Osmanlı Türkçesinin okullarda öğretilmesinin gelecekteki Türkoloji çalışmalarına etkisi, Meninski'nin Osmanlı sözlükçülüğüne katkıları ve Dede Korkut Hikâyelerinin yeniden hazırlanması gibi üzerine çalıştığı konularda görüşlerini dile getirdi.


Program, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve Enstitü Müdürü Prof. Dr. Fikret Turan'ın hocaları Prof. Dr. A. Mertol Tulum'a hediye takdimi ile sona erdi.