Adnan Mulabdiç Yüksek Lisans Tez Savunması

Adnan Mulabdiç Yüksek Lisans Tez Savunması

Danışmanlığını Yrd. Doç. Dr. Cemal Aksu’nun yaptığı Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencimiz Adnan Mulabdiç 01.09.2016 tarihinde “Mehmed Meylî Gȗrânî’nin Mecmȗatü’l- Letâ’if Sandȗkatü’l-Ma’ârif Mecmuası (Tenkitli Metin-Tahlil)” başlıklı tezini savunmuştur. Birinci bölümde Mehmed Meylî Gȗrânî’nin hayatı, sanatı ve eserleri hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde Mecmȗatü’l- Letâ’if Sandȗkatü’l-Ma’ârif Mecmuası’nın genel özellikleri, 1a-50b arasındaki varaklarının muhtevasından bahsedilmiş ve mecmuada yer alan şairlerin kısa biyografileri eklenmiştir. Üçüncü bölümde mecmuanın tenkidli metni yer almaktadır.

08/12/2016
499 defa okundu

İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Horhor Caddesi
Kavalalı Sokak, 5/4, Fatih 34080, İstanbul – TÜRKİYE
Tel: +90-212-440 20 70
E-Mail: turkiyat@istanbul.edu.tr