Kerem Yapar Yüksek Lisans Tez Savunması

Danışmanlığını Doç. Dr. Abid Nazar Mahdum’un yaptığı Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Kerem Yapar 22.12.2016 tarihinde “İkdâm Gazetesinin Sistematik İndeksi (1919-1922)” başlıklı tezini savunmuştur.

Birinci bölümde Türk basın tarihinin uzun soluklu gazetelerinden biri olan İkdâm’ın 1919-1922 yılları arasında çıkan sayıları şekil ve muhteva açısından incelenmiştir. Gazetenin künyesinde, logosunda, sayfa sayısı ve yapısında meydana gelen değişiklikler, geniş yazar kadrosu ve bu yıllar arasında yayımlanan yazıların türleri, yayın politikası hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde yazıların konularına göre ayrıntılı indeksi yapılmıştır. Son bölümde Türk edebiyatından önemli yazarların daha önce yayımlanmamış yazılarından seçme yapılmış ve Latin harflerine aktarılmıştır.

Öğrencimizin hazırladığı indeksten yararlanmak isteyen araştırmacılar keremyapar@gmail.com adresinden excel olarak veriyi isteyebilirler.

image2 image3

23/02/2017
437 defa okundu

İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Horhor Caddesi
Kavalalı Sokak, 5/4, Fatih 34080, İstanbul – TÜRKİYE
Tel: +90-212-440 20 70
E-Mail: turkiyat@istanbul.edu.tr