Orhan Gözübüyük Yüksek Lisans Tez Savunması

Orhan Gözübüyük Yüksek Lisans Tez Savunması

Danışmanlığını Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz’ın yaptığı Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Orhan Gözübüyük 09.05.2017 tarihinde “12 Mart Muhtırası’nın 1970-1980 Dönemi Türk Hikâyesine Etkisi” başlıklı tezini savunmuştur.

Birinci bölümde 1960 yılından itibaren 12 Mart Muhtırası’nı hazırlayan siyasi ve sosyal olaylar ele alınmıştır. İkinci bölümde toplumcu gerçekçilik kuramının ortaya çıkışı ve Türk edebiyatına yansımaları hakkında bilgi verilmiştir. Son bölümde 1970-1980 arasında Talip Apaydın, Samim Kocagöz, Fakir Baykurt, Dursun Akçam, Erdal Öz, Hulki Aktunç, Nezihe Meriç, Sevgi Soysal, Tezer Özlü, Adalet Ağaoğlu, Leylâ Erbil gibi yazarların hikâyeleri toplumcu gerçekçilik kuramı çerçevesinde sıkıyönetim, mücadele, ezen-ezilen çatışması, içerideki ve dışarıdakiler, uyanış temaları altında değerlendirilmiştir.

image1image2

 

10/07/2017
431 defa okundu

İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Horhor Caddesi
Kavalalı Sokak, 5/4, Fatih 34080, İstanbul – TÜRKİYE
Tel: +90-212-440 20 70
E-Mail: turkiyat@istanbul.edu.tr