İstanbul Üniversitesi
http://turkiyat.istanbul.edu.tr/?p=6372
Export date: Tue Jan 23 21:53:03 2018 / +0000 GMT

MİSYON / MISSION


Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nün misyonu; Türk dili, edebiyatı, tarihi, sanat tarihi ve müziği gibi Türk kültürünün alanlarında yüksek düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma yapmaktır.


VİZYON / VISION


Türkiye'nin ilk üniversitesinin Atatürk tarafından kurulan ilk millî enstitüsü olarak, Türkoloji sahasında ulusal birliği sağlamak, uluslararası ilişkileri geliştirmek, bu sahalardaki araştırmalarda Türkiye üniversitelerine ve başka üniversitelerin araştırma kurumlarına önderlik yapmaktır.