Art-Sanat Journal / Art-Sanat Dergisi

artsanatkapak2

ART – SANAT

Archaeology/ Arkeoloji, Art History/ Sanat tarihi, History of Architecture/ Mimarlık Tarihi, Restoration-Conservation/ Restorasyon-Konservasyon

Art-Sanat is a international academic refereed e-journal that published twice a year. 

Art-Sanat yılda iki defa yayınlanan  uluslararası akademik hakemli e-dergidir. 

INDEXES/İNDEKSLER

 The Art-Sanat Journal is indexed by the Access to Mideast and Islamic Resources (AMIR), the Akademik Araştırmalar Index (Acar index),  the   Arastirmax, the ASOS Index , the EBSCOhost,  the Emerging Sources Citation Index (ESCI/Web of Science), the Index Copernicus, the International Medieval Bibliography (IMB),  the Islamic World Science Citation Center (ISC), the JournalTOCs , the ResearchBib,  the SOBIAD, the Türk Eğitim Index (TEI) and the ULAKBİM.

Art-Sanat Dergisi, Access to Mideast and Islamic Resources (AMIR), Akademik Araştırmalar İndeksi (Acar index),  Arastirmax,  ASOS Index,  EBSCOhost, Emerging Sources Citation Index (ESCI/Web of Science), Index Copernicus, International Medieval Bibliography (IMB), Islamic World Science Citation Center (ISC), JournalTOCs,  ResearchBib, SOBIAD, Türk Eğitim İndeksi (TEİ) ve  Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi  (ULAKBİM) tarafından indekslenmektedir.

PUBLICATION PLACE YAYIN YERİ

TÜBİTAK-ULAKBİM JournalPark Open Journal Systems

TÜBİTAK-ULAKBİM DergiPark Açık Dergi sistemleri

http://dergipark.gov.tr/iuarts

ANNOUNCENT/DUYURU

Art-Sanat Journal will accept articles, papers, translations, news, introductions, reviews, etc., in the field of archaeology, history of art, history of architecture, restoration-conservation,  painting, sculpture, music, theatre, etc. The submission date until 15.12.2017. Submission via e-mail: artsanatjournal@gmail or TÜBİTAK-ULAKBİM JournalPark Open Journal System : http://dergipark.gov.tr/iuarts

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı yayını olan Art-Sanat Dergisi’ne 15.12.2017 tarihine  kadar makaleler ve yazılar kabul edilecektir. Genel Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi ve Restorasyon-Konservasyon alanlarıyla ilgili makalelerin ve yazıların kabul edileceği ulusal ve uluslararası hakemli Art-Sanat Dergisi’nin yeni sayısı 2018 yılının ocak ayında yayınlanacaktır.

PUBLICATION PRINCIPLES AND WRITING RULES / YAYIN İLKELERİ  VE YAZIM KURALLARI

Art-Sanat Journal is a publication of the Department of Art History of the Research Institute of Turkology of the Istanbul University. Art-Sanat is an international academic refereed e-journal that published twice (January and July) a year. The Journal is published in TÜBİTAK-ULAKBİM JournalPark ULAKBİM Journal System. The journal accept unpublished articles, papers, translations, news, introductions, reviews, etc., in the field of archaeology, history of art, history of architecture, restoration-conservation, painting, sculpture, music, theatre, etc., in English or Turkish and in Microsoft Word format. The articles and papers must have English and Turkish titles, abstracts (150-300 word) and keywords (3-5 word). The articles and papers must be composed in American Sociological Association (ASA) style. Submission via e-mail: artsanatjournal@gmail or TÜBİTAK-ULAKBİM JournalPark Open Journal System: http://dergipark.gov.tr/iuarts

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Sanatı Tarihi Anabilim Dalı’nın yayını olarak TÜBİTAK-ULAKBİM DergiPark ULAKBİM Dergi Sistemlerinde yayınlanan  “Art – Sanat”  isimli dergiye genel Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Restorasyon-Konservasyon, Resim, Heykel, Fotoğraf, Müzik, Tiyatro  ve sanatın her alanıyla ilgili daha önce yayınlanmamış makaleler, bildiriler ve yazılar (çeviri, tanıtım, haber, eleştiri…) kabul edilmektedir (web: http://dergipark.gov.tr/iuarts) Düzenli olarak yılda iki defa ocak ve temmuz aylarında yayınlanan dergi, indeksler tarafından taranan uluslararası hakemli bir e-dergidir. Yayınlanması istenilen makaleler ve yazılar (çeviri, tanıtım, haber…) derginin e-mail adreslerine (artsanatjournal@gmail.com, ibrahimces@gmail.com)  veya  ULAKBİM Dergi Sistemlerine (ULAKBİM Journal Systems) gönderilmelidir. Gönderilmiş olan makale önce editör ve yayın kurulu tarafından incelendikten sonra en az iki hakem olmak üzere ilgili hakemlere gönderilir ve makale hakkında en az iki hakemin olumlu karar vermesi durumunda makale yayınlanır. Makale yazarlarının isimleri hakemlere bildirilmemektedir. Dergide yayınlanan makale ve yazıların içeriğinden yazarlar sorumludur.

Dergiye Türkçe ve İngilizce kabul edilecek makalelerdeki ve çeşitli yazılardaki (Microsoft Word’de yazılmış) atıflarda ASA (American Sociological Society) stili kullanılmalıdır. Metinde atıf parantez içinde; soyad yayın yılı: sayfa numaraları, görsel malzeme numarası. Tek kaynak kullanılacaksa (Coomaraswamy 1965: 140, 148-150, fig. 243), birden çok kaynak kullanılacaksa (Coomaraswamy 1965: 140; Hillenbrand 1976: 94, 98-99) şeklinde olmalıdır.  Kaynaklarda kitaplar; Soyad, ad. yayın yılı. kitap ismi (italik), varsa editör (ed.,), çeviren (çev.,) veya hazırlayanın (haz.,) ismi soyadı, yayın yeri: yayınlayan, (Coomaraswamy, Ananda K. 1965. History of Indian and Indonesian Art,  New York: Dover Publications,) şeklinde yazılmalıdır. Kaynaklarda makaleler; Soyad, ad. yayın yılı. makale ismi (iki tırnak arasında), yayın ismi (italik), sayı: sayfa numaraları (başlangıç ve bitiş) (Hillenbrand, Robert. 1976. “Saljuq Dome Chambers in North-West Iran”, Iran, 14: 93-102) şeklinde yazılmalıdır.  Kaynaklarda, çok yazarlı bir eserde, ilk yazardan (soyad, ad) sonra gelen yazarlar, ad soyad şeklinde yazılmalıdır. Eser iki yazarlı ise metinde soyadlar arasına, kaynaklarda ise iki yazarın arasına -ve- konulmalıdır. Eser üçten fazla yazarlı ise metinde ilk iki soyad arasına virgül, üçüncü yazardan sonra ise -vd.,- getirilmelidir (üçüncü soyaddan önce -ve- olmalı). Kaynaklarda ise aralarına virgül konularak bütün yazarlar yazılmalıdır (çoklu yazarlarda, son yazardan önce -ve- gelmelidir).  Atıfta bulunulan yazarın aynı yılda birden çok yayını varsa, metin içinde ve kaynaklarda,  yayın tarihlerinin yanına sırasıyla küçük harfler konulmalı (1993a, 1993b gibi) Makalelerde Türkçe ve İngilizce başlık ile özet (150-200 kelime) ve aynı dillerde 3-5 adet anahtar kelime olmalıdır. Gönderilecek görsel malzemenin her biri en az 300 dpi çözünürlükte jpek formatında olmalıdır. Yayında kullanılacak görsel malzemelerin başına -Figür/Fig.- getirilmeli ve numaralandırılmalıdır (Figür 3/Fig. 3 gibi). Gerektiği durumlarda görsel malzemenin altında açıklamaları olmalıdır.

PARTNER/ORTAK

DAKAM’ın (Doğu Akdeniz Akademik Araştırmalar Merkezi) düzenlediği, BİLSAS (Bilim, Sanat, Spor Prodüksiyon) tarafından organize edilen Uluslararası HISTART ‘15/ III. History of Art Conference (3. Sanat Tarihi Konferansı) 9-10 Ekim 2015 tarihinde İstanbul Cezayir Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Sanat ve Toplum temalı bu uluslararası konferansta sunulmuş olan bildirilerden seçilmiş olanlar konferansın dergi ortağı İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı yayını Uluslararası Art-Sanat Dergisi’nde yayınlandı. 

HISTART’15 / III. History of Art Conference has been held on October 9-10, 2015 in Istanbul. The conference has been coordinated by DAKAM (Eastern Mediterranean Academic Research Center), organized by BiLSAS (Science, Art, Sport Productions) and hosted by Cezayir Meeting Halls. The conference is aiming at fostering discussions on art and society in modern history. The selected papers presented at HISTART’15 have been published in Art-Sanat Journal.

Art-Sanat 2016: HISTART’15 Özel Sayısı/HISTART’15 Special Issue

BASINDA ART-SANAT DERGİSİ / ART-SANAT JOURNAL IN THE PRESS

PUBLISHED ISSUES/ YAYINLANMIŞ SAYILAR

art-sanat-2017-7-kopya

Sayı/Issue: 7-2017 (PDF)

Sayı/Issue: 7-2017 (Open Journal Systems)

art2

Special Issue of the International Virtual Forum–Istanbul 2016: Humanitarian Aspects in Geocultural Space  (PDF)

Special Issue of the International Virtual Forum–Istanbul 2016: Humanitarian Aspects in Geocultural Space  (Open Journal System)

cover_issue_5000017925_tr_TR

Sayı/Issue: 6-2016 (PDF)

Sayı/Issue: 6-2016 (Open Journal Systems)

ART-SANAT KAPAK ÖZEL 2016 - Kopya

HISTART’15 Özel Sayısı/HISTART’15 Special Issue/ 2016 (PDF)

HISTART’15 Özel Sayısı/HISTART’15 Special Issue/ 2016 (Open Journal System)

cover_issue_5000016737_tr_TR

Sayı/Issue: 5-2016 (PDF)

Sayı/Issue: 5-2016 (Open Journal Systems)

untitled

Sayı/Issue: 4-2015 (PDF)

Sayı/Issue: 4-2015 (Open Journal Systems)

cover_issue_5000009496_tr_TR

Sayı/Issue: 3-2015 (PDF)

Sayı/Issue: 3-2014 (Open Journal Systems)

Sayı/Issue: 2-2014 (PDF)

Sayı/Issue: 2-2014 (Open Journal Systems)

Sayı/Issue: 1-2014 (PDF)  

 Sayı/Issue: 1-2014 (Open Journal Systems)  

sayıların içeriğini görmek için resimleri tıklayınız

click the pictures to view the content of the issues

İLETİŞİM/ CONTACT

Assoc. Prof. İbrahim Çeşmeli

artsanatjournal@gmail.com (e-mail)

ibrahimces@gmail.com (e-mail)

http://artsanatjournal.art-archaeology.org (web)

http://www.art-archaeology.org/art-sanat-journal.html (web)

Facebook

Art-Sanat Açık Dergi Sistemleri (Open Journal Systems)

+90-212-440 00 00 / 26658

+90 212 440 20 72

YAYIN SAHİBİ/ PUBLICATION OWNER

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü 

Director of Research Institute of Turkology of Istanbul University

Prof. Dr. Fikret Turan

 KURUCU / FOUNDER

Assoc. Prof. İbrahim Çeşmeli

EDİTÖRLER / EDITORS IN CHIEF

Assoc. Prof. İbrahim Çeşmeli

Res. Assist. Dr. Hande Günözü

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLERİ/ MANAGING EDITORS

Assoc. Prof. İbrahim Çeşmeli

Res. Assist. Dr. Hande Günözü

YAYIN KOORDİNATÖRÜ/ PUBLICATION COORDINATOR

Res. Assist. Dr. Hande Günözü

E-DERGİ YÖNETİCİSİ/ E-JOURNAL DIRECTOR

Assoc. Prof. İbrahim Çeşmeli

GRAFİK VE MİZANPAJ /GRAPHIC AND LAYOUT

Assoc. Prof. İbrahim Çeşmeli

TÜRKÇE REDAKSİYON/ TURKISH REDACTION

M.A. Betül Atalas Hergül

M. A. Çağlayan Hergül

İNGİLİZCE REDAKSİYON/ ENGLISH REDACTION

Res. Assist. M. A. Nazlı Miraç Ümit

RESMİ YAZIŞMA SORUMLUSU/ RESPONSIBLE FOR OFFICIAL CORRESPONDENCE

Chief Gülcan Balcı Başkaya

YAYIN KURULU/ EDITORIAL BOARD

Prof. Dr. Günkut Akın, Prof. Dr. T. Engin Akyürek, Prof. Dr. Ara Altun,

Prof. Dr. Mustafa Aydın, Prof. Dr. Ufuk Kocabaş, Prof. Dr. Elif Özer,

Prof. Dr. Nuran Kara Pilehvarian, Prof. Dr. Baha Tanman,Prof. Dr. Uğur Tanyeli, 

Prof. Dr. Fikret Turan, Prof. Dr. Gülsün Umurtak, Prof. Dr. Gönül Uzelli,

Prof. Dr. Mehmet Üstünipek, Assoc. Prof. İbrahim Çeşmeli,

Res. Assist. Dr. Hande Günözü, Res. Assist. M.A. Nazlı Miraç Ümit,

M. A. Betül Atalas Hergül, M. A. Çağlayan Hergül

HAKEM VE DANIŞMA KURULU/ REFEREE AND ADVISORY BOARD

Prof. Dr. Günkut Akın, Prof. Dr. T. Engin Akyürek, Prof. Dr. Ara Altun,

Prof. Dr. Mustafa Aydın, Prof. Dr. Nuran Kara Pilehvarian, Prof. Dr. Ufuk Kocabaş,

Prof. Elif Özer, Prof. Dr. Baha Tanman, Prof. Dr. Uğur Tanyeli, Prof. Gülsün Umurtak,

Prof. Dr. Mehmet Üstünipek, Assoc. Prof. İbrahim Çeşmeli,

Assoc. Prof. Emine Naza Dönmez, Assoc. Prof. Şevket Dönmez,

Assoc. Prof. Sedef Çokay-Kepçe,  Assoc. Prof. Tarkan Okçuoğlu,

Assoc. Prof. Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu, Assoc. Prof. Simge Özer Pınarbaşı,

Assoc. Prof. İnci Yakut,  Assoc. Prof. Anıl Yılmaz, Assist. Prof. Seda Ayvazoğlu,

Assist. Prof. Cenk Berkan, Assist. Prof. Gülberk Bilecik,

Assist. Prof. Csilla Balogh, Assist. Prof. Ahmet Vefa Çobanoğlu,

Assist. Prof. Belgin Demirsar Arlı, Assist. Prof. Hatice Günseli Demirkol,

Assist. Prof. Elif Varol Ergen, Assist. Prof. Meltem Gündoğdu,

Assist. Prof. Işıl Özsait Kocabaş, Assist. Prof. Görkem Kutluer,

Assist. Prof. Alev Erkmen Özhekim, Assist. Prof. Ayça Tiryaki,

Assist. Prof. Filiz Adıgüzel Toprak, Assist. Prof. Seda Yavuz,

Assist. Prof. Burhan Yılmaz, Assist. Prof. Serap Yüzgüller,

Assist. Prof. Mehmet Fevzi Uğuryol, Dr. Hande Günözü, Dr. Kazim Abdullaev,

Dr. Namık Kılıç, Dr. M. Nilüfer Kızık Kiraz,

 M.A. Suna Canan Aydın Altay, M.A. Nazlı Miraç Ümit,

 M.A. Gülseren Dikilitaş, M.A. Çağlayan Hergül, M. A. Seda Tulgar,

 Lect. Lola Kadirova Kızıl, Lect. Ramazan Yılmaz

24/08/2013
9951 defa okundu

İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Horhor Caddesi
Kavalalı Sokak, 5/4, Fatih 34080, İstanbul – TÜRKİYE
Tel: +90-212-440 20 70
E-Mail: turkiyat@istanbul.edu.tr