İstanbul Üniversitesi
http://turkiyat.istanbul.edu.tr/?p=6554
Export date: Mon Feb 19 12:01:41 2018 / +0000 GMTTÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Amaç:Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programının disiplinler arası niteliği sayesinde Türk dünyasını her yönüyle araştıracak, Türkiyat araştırmaları alanında bilimsel çalışmalar yapacak bilim adamlarının yetiştirilmesi ve bu yolla aynı alanda bilgi üretilmesi amaçlanmaktadır.


Kapsam: Yüksek Lisans Programı genel anlamda Türkoloji alanını kapsamakla birlikte disiplinler arası çalışma imkanı vermektedir. Müfredat, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Tarihi, Türk Sanatı alanlarına giren konularla ilgili dersler içermektedir.


Öğrenme Çıktıları:


1. Bilgi:


-Türkiyat Araştırmaları alanında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.


-Türkiyat Araştırmaları alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yürütür.


-Alanında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır, kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.


2. Beceri:


-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kurumsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.


-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur.


-Türkiyat araştırmaları alanında karşılaşılan sorunları en uygun araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak çözümler.


3. Tutum, davranış ve Mesleki Yetkinlikler:                                        


-Türkiyat araştırmaları alanında edindiği kurumsal ve uygulamalı uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.


-Türkiyat araştırmaları alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini kullanarak toplumsa kültür ve sanat duyarlılığını geliştirir.


-Türkiyat araştırmaları alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgisini ve problem çözme ve uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.


-Türkiyat araştırmaları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.


-Alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirir.


-Eğitim, kültür ve sanat alanlarında yürütülen çalışmalarda bireysel olarak çalışır veya ekip çalışmalarında sorumluluk alarak çözüm üretir.


Başvuru Koşulları: 
  1. Bir  lisans programından mezun olmak

  2. ALES'ten en az 65 puan almak (veya GMAT en az 480, GRE eski en az 650 puan/yeni en az 151)

  3. KPDS/ÜDS'den en az 50 puan almak veya İstanbul Üniversitesi'nin düzenlediği yabancı dil sınavından yeterli puan almak


Kayıt: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından belirlenen akademik takvime göre başvuru ilanı duyurulduktan sonra başvurular online ve kesin kayıt şeklinde Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne yapılmaktadır.


Dersler: Yüksek Lisans Programından mezun olmak için en az 21 kredilik ders almak zorunluluğu vardır. Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Sanat Tarihi alanları dışında bir lisans programından mezun olan öğrencilere 1 yıl bilimsel hazırlık uygulanır. Bilimsel Hazırlık bittikten sonra ders döneminde zorunlu derslerle birlikte öğrenciler çalışmayı düşündükleri anabilim dalıyla ilgili seçmeli ders alırlar.


Diploma Programının Adı: Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı


İletişim: Arş. Gör. Filiz Ferhatoğlu       0212 4400000-26656     filizfer@istanbul.edu.tr