İstanbul Üniversitesi
http://turkiyat.istanbul.edu.tr/?p=6562
Export date: Mon Feb 19 12:06:56 2018 / +0000 GMTTÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI
 Amaç: Türk kültürü ve medeniyetinin dilini, edebiyatını, tarihini, sanat ve folklorik zenginliğini komşusu olduğu kültürel dünya ile ilişkileriyle birlikte araştırıp inceleyebilmek için Türkoloji alanında ihtiyaç duyulan bilim adamlarının yetiştirilmesi ve bu yolla aynı alanda bilgi üretilmesini amaçlanmaktadır.

Kapsam: Türkiyat Araştırmaları Doktora Programı genel anlamda Türkoloji alanını kapsamakla birlikte disiplinler arası çalışma imkanı vermektedir. Müfredat, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Tarihi, Türk Sanatı alanlarına giren konularla ilgili dersler içermektedir. 


Öğrenme Çıktıları: Lisans öğreniminden sonra yüksek lisans programlarıyla çeşitli bilim dallarında bilgi sahibi olan öğrencilere, edebiyat, dil, tarih, sanat tarihi, felsefe, sosyoloji gibi alanlarda dersler içeren bu programla yeniden geniş anlamıyla Türkoloji sahasında kendilerini yetiştirme fırsatı verilmiş olacaktır. Öğrenciler kendi dili ile birlikte Arapça ve Farsça dillerine de hakim olacaktır ve Türk Dünyasını bir bütün olarak değerlendirebilecektir.


Başvuru Koşulları:
  1. Bir yüksek lisans programından mezun olmak

  2. ALES'ten en az 65 puan almak (veya GMAT en az 480, GRE eski en az 650 puan/yeni en az 151) 

  3. KPDS/ÜDS'den en az 55 puan almak (Doktora başvuruları için İstanbul Üniversitesi'nin düzenlediği dil sınavı girilememektedir. Merkezi sınav puanınızın olması gerekmektedir.)


Kayıt: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından belirlenen akademik takvime göre başvuru ilanı duyurulduktan sonra başvurular online ve kesin kayıt şeklinde Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne yapılmaktadır.


Dersler: Doktora Programından mezun olmak için en az 24 kredilik ders almak zorunluluğu vardır. Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Sanat Tarihi alanları dışında bir lisans programından mezun olan öğrencilere 1 yıl bilimsel hazırlık uygulanır. Bilimsel Hazırlık bittikten sonra normal ders döneminde zorunlu derslerle birlikte çalışmak istedikleri anabilim dalına ait seçmeli dersler alırlar.


Diploma Programının Adı: Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı Doktora Programı


İletişim: Arş. Gör. Filiz Ferhatoğlu 02124400000-26656     filizfer@istanbul.edu.tr