TÜRK SANATI TARİHİ ANABİLİM DALI /DEPARTMENT OF TURKISH ART HISTORY

TÜRK SANATI TARİHİ ANABİLİM DALI /DEPARTMENT OF TURKISH ART HISTORY

Doç. Dr. İbrahim Çeşmeli (Başkan)

Yrd. Doç. Dr. Kadriye Figen Vardar

Araş. Gör. Dr. Hande Günözü

12/05/2014
3990 defa okundu

İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Horhor Caddesi
Kavalalı Sokak, 5/4, Fatih 34080, İstanbul – TÜRKİYE
Tel: +90-212-440 20 70
E-Mail: turkiyat@istanbul.edu.tr