İstanbul Üniversitesi
http://turkiyat.istanbul.edu.tr/?p=8794
Export date: Sun Nov 19 2:57:34 2017 / +0000 GMT

TÜRK SANATI TARİHİ ANABİLİM DALI /DEPARTMENT OF TURKISH ART HISTORY


Doç. Dr. İbrahim Çeşmeli (Başkan)


Yrd. Doç. Dr. Kadriye Figen Vardar


Araş. Gör. Dr. Hande Günözü