TÜRK TARİHİ ANABİLİM DALI / / DEPARTMENT OF TURKISH HISTORY

TÜRK TARİHİ ANABİLİM DALI / DEPARTMENT OF TURKISH HISTORY

Yrd. Doç. Dr. Ömer Kul (Başkan)

Yrd. Doç. Dr. Ayna Askeroğlu Arslan

Yrd. Doç. Dr. Gözde Sazak 

Araş. Gör. Harun Korkmaz

12/05/2014
6025 defa okundu

İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Horhor Caddesi
Kavalalı Sokak, 5/4, Fatih 34080, İstanbul – TÜRKİYE
Tel: +90-212-440 20 70
E-Mail: turkiyat@istanbul.edu.tr