İstanbul Üniversitesi
http://turkiyat.istanbul.edu.tr/?p=8800
Export date: Thu Nov 23 9:18:26 2017 / +0000 GMT

TÜRK TARİHİ ANABİLİM DALI / DEPARTMENT OF TURKISH HISTORY


Yrd. Doç. Dr. Ömer Kul (Başkan)


Yrd. Doç. Dr. Ayna Askeroğlu Arslan


Yrd. Doç. Dr. Gözde Sazak 


Araş. Gör. Harun Korkmaz