TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI / DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI / DEPARTMENT OF  TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE

Prof. Dr. Abid Nazar Mahdum (Başkan)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz

Arş. Gör. Dr. Müslüm Yılmaz

Arş. Gör. Filiz Ferhatoğlu

Arş. Gör. Emine Temel

12/05/2014
5662 defa okundu

İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Horhor Caddesi
Kavalalı Sokak, 5/4, Fatih 34080, İstanbul – TÜRKİYE
Tel: +90-212-440 20 70
E-Mail: turkiyat@istanbul.edu.tr