İstanbul Üniversitesi
http://turkiyat.istanbul.edu.tr/?p=8803
Export date: Tue Jan 23 21:55:11 2018 / +0000 GMT

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI / DEPARTMENT OF  TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE


Prof. Dr. Abid Nazar Mahdum (Başkan)


Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz


Arş. Gör. Dr. Müslüm Yılmaz


Arş. Gör. Filiz Ferhatoğlu


Arş. Gör. Emine Temel