İstanbul Üniversitesi
http://turkiyat.istanbul.edu.tr/?p=9831
Export date: Mon Feb 19 12:00:07 2018 / +0000 GMT

Türkiyat Mecmuası'nın 25/Güz sayısı 31 Aralık 2015 tarihinde yayımlanmıştır.

Mecmuamıza http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuturkiyat/issue/view/5000015490/showToc ulaşabilirsiniz.