İstanbul Üniversitesi
http://turkiyat.istanbul.edu.tr/?p=9956
Export date: Mon Feb 19 12:04:36 2018 / +0000 GMT

 Avrasya Siyasi, Sosyal, Ekonomi ve Kültür Araştırmaları Anabilim Dalı


Department of Eurasia Politic, Economy, Social & Culture  Researches


Yrd. Doç. Dr. Esra Özsüer


Yrd. Doç. Dr. M. Sait Türkhan


Araş. Gör. Emre Kurban