Şemsettin Sami'nin Yayımladığı Sabah Gazetesinin Türk Basınındaki Yeri / Sabah Newspaper in the Turkish Press that has been published by Şemsettin Sami

Res. Assist. Filiz Ferhatoğlu: Sabah Newspaper in the Turkish Press that has been published by Şemsettin Sami, 21.04.2016Şemseddin Sami’nin Yayımladığı Sabah Gazetesinin Türk Basınındaki Yeri, 21.04.2016


Osmanlı devleti sınırları içerisinde önemli siyasi ve askeri olaylar cereyan ederken Kayserili bir Ermeni olan yayıncı Mihran’ın müdür, Papadopulos isimli bir Rum’un imtiyaz sahibi, başyazarı ve başlıca yazarı Şemseddin Sami olan Sabah gazetesi 1876’da yayım hayatına başlamıştır ve çeşitli değişimler geçirerek aralıklı olarak 1922’ye kadar çıkmıştır. Bu açıdan Sabah Türk Basın Tarihi içerisinde farklı idareciler ve yazar kadrosuyla çıkan uzun soluklu gazetelerden biri olarak yerini almıştır. Arş. Gör. Filiz Ferhatoğlu 21 Nisan Perşembe günü düzenlediği seminerde 1876-1877 yılları arasında 309 sayısı tespit edebildiği günlük, küçük kıta, 3 sütunlu ve resimsiz bir gazete olarak yayımlanan Sabah gazetesinin şekil ve muhtevasından bahsetmiş ve o dönemde gazete çıkarmanın zorlukları, yazar ve idare arasında yaşanan bazı sorunların gazeteye nasıl yansıdığı hakkında bilgi vermiştir.


20160421_110737

 

20160421_111945