Türkiyat Mecmuası Makale ve Hizmet Ödülleri

Türkiyat Mecmuası Makale Ödülü


Türkiyat Mecmuası Editörler Kurulu 2016 Yılı Türkiyat Mecmuası Makale Ödülünü Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih Bakırcı’nın derginin Aralık 2016 (26/2) sayısında yayımlanan “Öleng/(Y)Ölen Sözcüğü ve Nevayî ile Babur’da Bir Tür Olarak Öleng” başlıklı makalesine vermeyi kararlaştırmıştır.  Editörler Kurulu, kararını makalenin “üzerinde daha önce yeterli çalışma ve inceleme yapılmamış bir Türk dili ve kültürü konusu hakkında ortaya koyduğu bulguların, uygulanan bilimsel yöntemin ve varılan sonucun özgünlüğü” gibi üstün niteliklerine dayandırmıştır.


Türkiyat Mecmuası Editörler Kurulu olarak değerli bilim adamı Yrd. Doç. Dr. Fatih Bakırcı’yı başarısından dolayı kutlarız.


Türkiyat Mecmuası Hizmet Ödülü


Türkiyat Mecmuası Editörler Kurulu, 2016 Yılı Türkiyat Mecmuası Hizmet Ödülünü Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesinde bulunan elyazmalarının titiz, itinalı ve ayrıntılı katalogunu ortaya koyan ve bu katalogu derginin Haziran 2016 (26/1) sayısında “İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’ndeki El Yazmalarının Katalogu” başlığıyla yayımlayarak okuyucu hizmetine sunan İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sadık Yazar’a vermeyi kararlaştırmıştır.


Türkiyat Mecmuası Editörler Kurulu olarak değerli bilim adamı Doç. Dr. Sadık Yazar’ı başarısından dolayı kutlarız.