"Doğumunun 100. Yılında Baymirza Hayit ve Günümüzde Türkistan Tarihi Araştırmaları Uluslararası Sempozyumu” bildiri kitabı yayımlandı

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB),  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümü, İstanbul Rumeli Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu ve Türk Ocakları İstanbul Şubesi işbirliğinde düzenlenen, “Doğumunun 100. Yılında Baymirza Hayit ve Günümüzde Türkistan Tarihi Araştırmaları Uluslararası Sempozyumu” bildirileri kitabı TDBB tarafından yayımlandı.
Kitapta, Baymirza Hayit, Veli Kayyum, Mustafa Çokay, Tahir Çağatay, Cengiz Dağcı, Abdulvahap Oktay, Hüseyin İkram Han, Ziyaeddin Babakuran oturumları ve Özel Oturum olmak üzere dokuz başlık altında sunulan bildiriler yer alıyor.


Galeri