Öğr. Üyesi Dr. Ahmet Üstüner'in yeni kitabı Türk-İslam Bilim ve Kültür Mirası projesinin ikinci eseri olarak yayımlandı

Enstitümüz Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Üstüner'in ve H. Ahmet Arslantürk'ün hazırladığı Katip Çelebi'nin Levâmi‘u’n-Nûr fî Zulmet-i Atlas Minor adlı eserinin inceleme ve tıpkıbasımı  Cumhurbaşkanlığı himayesinde "Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Türk-İslam Bilim Kültür Mirası" projesinin ikinci eseri olarak yayımlanmıştır.

Osmanlı bilim ve kültür mirası açısından tarihî coğrafya alanında yazılmış en nadide kitaplardan olan Levâmi‘u’n-Nûr fî Zulmet-i Atlas Minor; XVII. yüzyılın önemli bilginlerinden olan Kâtib Çelebi tarafından kaleme alınmıştır. Eser, coğrafya bilimiyle Atlas kelimesini bütünleştiren ve coğrafya sahasında geliştirmiş olduğu projeksiyonu bugün bile kullanılan ünlü coğrafyacı Gerardus Mercator’un kısa adıyla Atlas Minor olarak bilinen meşhur Latince eserinin şerh-tercümesidir. Levâmi‘u’n-Nûr, Cihannümâ’da kaynak olarak kullanılmak üzere tercüme edilmiş bir eser olmakla birlikte, Kâtib Çelebi'nin orijinal yorum/değerlendirme ve açıklamaları ile kendi özgünlüğünü yakalamış ve sonraki çalışmalarda kaynak olarak kullanılmıştır. Ayrıca eser, Mercator Projeksiyonu’na göre çizilmiş haritaların yine Kâtib Çelebi’nin kalemiyle aktarılmış olması dolayısıyla coğrafya alanında Batı dünyasında meydana gelen gelişmelerin Doğu bilginlerine aktarılması açısından da önemli bir işlevi hakkıyla yerine getirmiştir.

Detaylar için tıklayınız.

Galeri