Kütüphane

KATALOG TARAMA 


KÜTÜPHANENİN TARİHÇESİ

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü (eski adıyla Türkiyat Enstitüsü), Cumhuriyetin ilanından sonra Türk kültür ve medeniyeti hakkında araştırma ve inceleme yapmak üzere Mustafa Kemal Atatürk’ün önerisiyle kurulmuştur. Enstitünün kuruluş talimatnamesinde, “Özel bir Türkoloji kütüphanesi kurarak burada Türk kültürü ile ilgili yayınları toplamak, değerli yazmaların mikrofilm ve fotokopilerinden oluşan bir arşiv kurmak” gibi görevler de yer almaktadır. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünün kuruluş amacı doğrultusunda Türk dili, edebiyatı, tarihi, sanatı, coğrafyası, etnografyası ve Türkoloji’nin çeşitli konularını kapsayan bazı yazma eserler, kitaplar, tezler ve bir kısım dergiler Türkiyat Enstitüsüne kazandırılmaya çalışılmıştır.

Doğu dilleri üzerine yaptığı araştırmalarıyla tanınan, Hakas Türklerinden Rusyalı Türkolog, şarkiyatçı ve halkbilimci Nikolay Fyodoroviç Katanov’dan satın alınan kitaplar Kütüphane koleksiyonunun temelini oluşturmaktadır. Koleksiyonda Rusça ve birçok dilde yayımlanmış Türkoloji’yle ilgili kitaplar bulunmaktadır. Müzikolog Hüseyin Sadettin Arel’in bağışladığı, Türk musiki tarihi ve araştırmaları için kaynak olan yerli ve yabancı birçok nota ve kitap da Enstitü kütüphanesinin önde gelen koleksiyonlarından birini oluşturmaktadır. Ancak, bunların tespit ve tasnifleri henüz tamamlanamamıştır.

Kütüphaneye sırasıyla 1955 yılında Hüseyin Sadettin Arel, 1968’de Hamit Ongunsu, 1971’de Halit Ziya Uşaklıgil, 1973’te Azerbaycanlı Sultan Beg, 1974’te Prof. Dr. Ahmet Hamdi Tanpınar, 1980’de Mehmet Behçet Yazar, 2000’li yıllarda Prof. Dr. Osman Nedim Tuna, Prof. Dr. Muharrem Ergin ve son olarak da Prof. Dr. Oktay Aslanapa’nın koleksiyonlarının kazandırılmasıyla Kütüphane daha da zenginleşmiştir. Ayrıca Kütüphanede İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde 1922-1982 yılları arasında yaptırılmış olan mezuniyet, yüksek lisans ve doktora tezleri de bulunmaktadır.

Kütüphanede eserlerin bir kısmı koleksiyonlar halinde muhafaza edilerek yerleştirilmiş olup (Katanov, Hüseyin Sadettin Arel, Muharrem Ergin, Osman Nedim Tuna, Oktay Aslanapa); bir kısmı ise (Hamit Ongunsu, Halit Ziya Uşaklıgil, Şair Sultan Beg, Ahmet Hamdi Tanpınar, Mehmet Behçet Yazar) genel kitaplık içinde yer almaktadır.

KÜTÜPHANE KULLANIM KURALLARI

Kütüphaneden sadece İ.Ü. Türkiyat Enstitüsü’nde çalışan öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri ödünç kitap alabilir.

Kütüphane herkese açık olup, fotokopi hizmeti verilmektedir. Ancak tezlerin fotokopisi kısmi olarak verilebilmektedir.

KÜTÜPHANE ÇALIŞMA SAATLERİ

Pazartesi-Cuma 08:30-12:30/13:00-17:00

Kütüphane resmi tatillerde kapalıdır.

İLETİŞİM

Kütüphane Sorumlusu: Emel Soyer Kolçak​
Telefon : +90-212-440 20 71 (direkt)
                +90-212-440 00 00 (dahili: 26662)
E-Posta: turkiyatktb@istanbul.edu.tr