Akademik Sohbetler 3: İrtihalinin 747. Sene-i Devriyesinde Mevlânâ Celâleddîn-i RûmîT.C.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

AKADEMİK SOHBETLER 3

İRTİHALİNİN 747. SENE-İ DEVRİYESİNDE MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-İ RÛMÎ

Kültür tarihimizin temel değerlerinden biri ve Türk ve İslâm âleminin önde gelen sûfîlerinden olan Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, hayatını şu şekilde özetler: “Hamdım, piştim, yandım.”

İrtihalinin 747. sene-i devriyesi vesilesiyle düzenlenecek panelde, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin düşünce dünyası hakkında bilgiler verilecek ve programın sonunda Mevlevî musikisinden bir seçki icra edilecektir.

Enstitümüzün çevirimiçi (zoom meeting) düzenlediği “İrtihalinin 747. Sene-i Devriyesinde Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî” panelini teşrifleriniz bizi mutlu edecektir.


Prof. Dr. Mustafa Balcı

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü
Galeri