AKADEMİK SOHBETLER 4: ÖLÜM YIL DÖNÜMLERİNDE ÜÇ YAZAR

T.C.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

AKADEMİK SOHBETLER 4

ÖLÜM YIL DÖNÜMLERİNDE ÜÇ YAZAR: AHMED MİDHAT EFENDİ-FAZIL AHMET AYKAÇ-OĞUZ ATAY

Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından Ahmed Midhat Efendi kaleme aldığı sayısız hikâye ve romanları ile Fazıl Ahmet Aykaç mizahî şiirleri ile Oğuz Atay ise eserlerinde kullandığı yeni üslûp ve teknikleri ile edebiyatımızda mühim bir yer teşkil etmektedir.

Ölüm yıl dönümleri olması vesilesiyle düzenlenecek panelde, Ahmed Midhat Efendi yaratıcılığı ve üretkenliği, Fazıl Ahmet Aykaç Türkiye’de mizah geleneğine katkısı ve Oğuz Atay eserlerindeki dil ve üslûp hususiyetleri bakımından ele alınacaktır.

Enstitümüzün çevirimiçi (zoom meeting) düzenlediği “Ölüm Yıl Dönümlerinde Üç Yazar: Ahmed Midhat Efendi-Fazıl Ahmet Aykaç-Oğuz Atay” panelini teşrifleriniz bizi mutlu edecektir.

Prof. Dr. Mustafa Balcı

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü


Yaklaşan Etkinlikler

AKADEMİK SOHBETLER 3: İRTİHALİNİN 747. SENE-İ DEVRİYESİNDE MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-İ RÛMÎ

AKADEMİK SOHBETLER 4: ÖLÜM YIL DÖNÜMLERİNDE ÜÇ YAZAR

Konum