Doç. Dr. Cemal Aksu Adına Hazırlanan Armağan Kitabı Yayımlanmıştır.

24 Şubat 2019 yılında vefat eden İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Türk Edebiyatı bölümü öğretim üyelerinden olan ve 2012-2016 yılları arasında Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde Müdür Yardımcısı olarak hizmet veren Doç. Dr. Cemal Aksu adına hazırlanan Armağan Kitabı yayımlanmıştır. 

Kitabın içeriğine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

TAKDİM

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 29 Ekim 1924 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Bakanlar Kurulu’nun kararı ile İstanbul Darülfünûnu Edebiyat Şubesine bağlı bir ilim ve kültür yuvası olarak tesis edilmiş ve o tarihten günümüze kadar büyük bir ciddiyet ve fedakârlıkla kültür tarihimize önemli katkılarda bulunmuş köklü bir kurumumuzdur. Bundan sonra da ülkemizin bilim, sanat ve kültür birikiminin gün yüzüne çıkartılması, yeni nesillere aktarılması ve o birikime yenilerinin eklenmesi hususunda üzerine düşen vazifeyi başarıyla yerine getireceği muhakkaktır. Bütün bu gurur kaynağımız olan çalışmalar şüphesiz pek çok kıymetli akademisyen ve idarecimizin emek ve gayretleriyle vücuda gelmiştir. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü onları daima saygı ve minnetle yâd etmektedir. Zikredilen emek ve gayretlerin sahiplerinden biri de bir dönem Enstitü Müdür Yardımcılığını deruhte etmiş olan ve 24 Şubat 2019 tarihinde ahiret yurduna yolcu ettiğimiz Doç. Dr. Cemal Aksu’dur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde yirmi yılı aşkın (1995-2019) bir zaman diliminde hizmet vermiş olan bu kıymetli bilim adamı, 2012-2016 yılları arasında Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde Müdür Yardımcısı olarak hizmetlerde bulunmuştur. Bu süreçte Enstitümüzün mutat programları ve yayınlarının sürdürülmesinde üzerine düşen vazifeleri yerine getirmesi yanında, öğretim programlarımız çerçevesinde derslere de girmiştir. Öte yandan gerek iş disiplini ve gerek samimi tavırlarıyla meslektaşlarının ve idari çalışanlarımızın takdirlerini kazanmıştır. Saygıdeğer hocamız Doç. Dr. Cemal Aksu’ya vefa göstergesi olarak Enstitümüz bu armağan kitabını hazırlamıştır. Mesai arkadaşlarımızın fevkalade gayretleriyle hazırlanan elinizdeki bu kitapta yer alan makaleler, yine sahasında uzman akademisyenlerin titiz bir hakemlik sürecinden geçmiş bulunmaktadır. Bu esere destek veren İstanbul Üniversitesi yönetimi ve akademisyenlerine, makalelere hakemlik yapan meslektaşlarıma ve basımda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kurumumuzun vefâ geleneğinin yeni bir halkası olan bu eserin hayırlara vesile olmasını temenni eder, merhûma Cenâb-ı Allah’tan rahmet dilerim.

Prof. Dr. Mustafa Balcı

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü


Galeri