Türkiyat Mecmuası'nın 28/1 (2018) sayısı yayınlanmıştır.

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından çıkarılmakta olan Türkiyat Mecmuası Journal of Turkology'nin 28/1 (2018) sayısı yayınlanmıştır. 

Yeni sayıya ulaşmak için lütfen tıklayınız.