Türkiyat Mecmuası'nın 30/1 (2020) sayısı yayımlanmıştır

Türkiyat Mecmuasının 30/1 (2020 Haziran) sayısı yayımlanmıştır. Dergimize aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz:

http://dergipark.org.tr/tr/pub/iuturkiyat/issue/52202


Galeri