Uluslararası Arel ve Türk Müziği Sempozyumu Bildirileri

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından T.C. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi'nin destekleriyle 13-14 Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen Uluslararası Arel ve Türk Müziği Sempozyumu'nda sunulan bildiriler kitap olarak yayımlanmıştır.

Uluslararası Arel ve Türk Müziği Sempozyumu Bildirileri kitabına üniversitemiz dahil olmak üzere muhtelif araştırma kütüphanelerinden ulaşılabilirsiniz.


Galeri